Wsparcie językowe online

System wsparcia językowego online jest przeznaczony dla uczestników programu Erasmus+. Ma on pomóc im w poprawie znajomości języka potrzebnego do podjęcia pracy bądź studiów  za granicą.

Studenci wyjeżdżający na co najmniej 14 dni będą zobowiązani do wypełnienia testu znajomości języka wykładowego lub języka, w którym będzie się odbywać mobilność.  Link do testu w  zostanie przysłany do uczestnika na adres e-mail. 

Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w internetowych kursach językowych przed wyjazdem lub podczas pobytu za granicą.

Dostęp do kursów językowych obejmuje wiele różnych interaktywnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb zajęć szkoleniowych. Uczestnicy mogą brać udział w kursach językowych w dowolnym języku dostępnym w systemie wsparcia językowego. Nie ma ograniczeń co do liczby języków i przerabianych materiałów.