Historia Uniwersytetu

1702

UNIWERSYTET LEOPOLDYŃSKI

Dzięki staraniom jezuitów dochodzi do założenia we Wrocławiu dwuwydziałowego Uniwersytetu Leopoldyńskiego. 21 października cesarz Leopold I Habsburg wydaje w Wiedniu dokument fundacyjny zwany powszechnie Złotą Bullą (Aurea bulla fundationis Universitatis Wratislaviensis), a 15 listopada – w dniu imienin fundatora – nowa uczelnia inauguruje swoją działalność.

1811

UNIVERSITAS LITTERARUM VRATISLAVIENSIS

W wyniku połączenia katolickiej Leopoldiny z Wrocławia i protestanckiej Viadriny z Frankfurtu nad Odrą powstaje uniwersytet państwowy. Nowa uczelnia kształci młodzież różnych narodowości i wyznań na pięciu wydziałach: teologii katolickiej, teologii protestanckiej, prawa, medycyny i filozofii. W roku akademickim 1893/1894 rektorem tego niemieckiego uniwersytetu zostaje Polak, slawista prof. Władysław Nehring.

1911

ŚLĄSKI UNIWERSYTET FRYDERYKA WILHELMA WE WROCŁAWIU

Z uczelnią współpracują światowej sławy uczeni i przyszli nobliści, wśród studentów i wykładowców pojawiają się kobiety. Koniec okresu międzywojennego jest początkiem kryzysu niemieckiego uniwersytetu.

1945

UNIWERSYTET I POLITECHNIKA WE WROCŁAWIU

Wraz kapitulacją Festung Breslau kończy się historia niemieckiego szkolnictwa wyższego na tych terenach. W maju do Wrocławia przybywa Grupa Naukowo-Kulturalna, której trzon stanowią profesorowie lwowskich uczelni. 24 sierpnia Rząd Jedności Narodowej podejmuje decyzję o przekształceniu dawnych niemieckich uczelni wrocławskich w polskie państwowe szkoły akademickie. Od tej pory Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu przez najbliższych kilka lat będą funkcjonować jako jedna uczelnia.

1951

WROCŁAW – MIASTO AKADEMICKIE

Wrocław staje się miastem akademickim, w którym działa kilka szkół wyższych w większości powstałych w wyniku odłączenia się od Uniwersytetu poszczególnych wydziałów. Jako pierwsza usamodzielnia się w 1949 r. Akademia Lekarska, która ostatecznie stanie się Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich. Z niej wywodzi się także obecna Akademia Wychowania Fizycznego. W 1950 r. na bazie dwóch uniwersyteckich wydziałów działalność rozpoczyna Wyższa Szkoła Rolnicza, która przekształci się ostatecznie w Uniwersytet Przyrodniczy. W roku akademickim 1951/1952, gdy Politechnika Wrocławska zostaje autonomiczną szkołą wyższą, ustaje ostatecznie jedność Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.

1989

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Początek nowego okresu w historii Polski jest nowym początkiem Uniwersytetu Wrocławskiego, który pozbywa się imienia narzuconego przez władze PRL patrona. Zaczyna się okres powrotu do szeroko pojętej autonomii uczelni. Uniwersytet się rozrasta, przybywa studentów, kierunków badań i kształcenia. Uniwersytet Wrocławski wchodzi do czołówki polskich uczelni państwowych.