Wydziałowe Zasady Rekrutacji

Wydział / kierunek

Zasady rekrutacji

Wydział Biotechnologii  link
Wydział Chemii  link
Wydział Filologiczny  
anglistyka  link

inform. nauk. i biblio. / publ. cyfrowe

 link

dziennikarstwo / komunikacja wiz.  link
germanistyka  link
iberystyka  link
italianistyka  link
klasyczna / kult. śródz.  link
niderlandystyka  link
polonistyka  link
romanistyka  link
judaistyka  link
slawistyka  link
Wydział Fizyki i Astronomii  link
Wydział Nauk Biologicznych  link
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
archeologia  link
etnologia  link
historia  link
historia sztuki  link
kulturoznawstwo  link
muzykologia  link
pedagogika  link
psychologia  link
Wydział Nauk o Ziemii i Kształtowaniu Środowiska
geografia  link
geologia  link
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środow.  link
Wydział Nauk Społecznych  
dyplomacja europejska  link
europeistyka  link
filozofia  link
politologia  link
socjologia  link
stosunki międzynar. / bezp. nar.  link
Wydział Matematyki i Informatyki
informatyka  link
matematyka  link
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  link
Interdyscyplinarne Studia Europejskie  link