NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest agencją rządową, powołaną w 2017 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski - jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zajmuje się również uznawalnością w Polsce wykształcenia wyższego zdobytego zagranicą.

Więcej o NAWA tutaj.

Aktualnie realizowane są następujące projekty indywidualne dla studentów i naukowców:

Więcej informacji na stronie NAWA.

dla instytucji:

oraz programy promujące język i kulturę polską:

NAWA oferuje także kursy językowe i mobilności dla studentów polskich i zagranicznych w ramach umów dwustronnych oraz stypendia na studia w Polsce w ramach różnych programów stypendialnych. Więcej informacji na stronie NAWA.

Obecnie na uczelni prowadzone są projekty w ramach takich programów jak: Profesura NAWA, Promocja Języka Polskiego, Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie, Polskie Powroty. Zakończono już kilkanaście projektów w ramach programów dla instytucji: International Alumni, Welcome to Poland, PROM, Katamaran, Spinaker, Promocja Zagraniczna,STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich, Arqus dla Ukrainy w ramach programu Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie, a także programy indywidualne - na Uniwersytecie Wrocławskim gościło już kilku naukowców w ramach programu im.Ulama, a nasi pracownicy odbyli pobyty stażowe w ramach programu im. Bekkera.

Aktualnie Biuro Współpracy Międzynarodowej realizuje projekt  Arqus Solidarity with Ukraine w ramach programu Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie (2. edycja). Program  zakończy się 31.12.2024.