Ubezpieczenie

Studentów z krajów Unii Europejskiej obowiązuje posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ (European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie niektórych kosztów leczenia za granicą.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana jest przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, po złożeniu następujących dokumentów:

  • Wniosek o wydanie karty; dostępny na stronie http://www.nfz.gov.pl/
  • Zaświadczenie z BWM o wyjeździe na stypendium (do pobrania z indywidualnego konta na naszej stronie)
  • Dowód osobisty

Więcej szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia za granicą można uzyskać wysyłając e-mail z zapytaniem na adres infoue@nfz-wroclaw.pl

Szczegółowe informacje o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie można uzyskać na stronie NFZ

Studenci wyjeżdżający do krajów niebędących członkami UE powinni wykupić polisę w którejś z firm ubezpieczeniowych.

Kserokopia karty ubezpieczeniowej z NFZ lub prywatnej polisy ubezpieczeniowej musi być złożona w BWM przed wyjazdem na stypendium.

Ubezpieczenie OC i NNW.

Posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków  jest obowiązkowe przy wyjeździe na praktyki, oraz zalecane przy wyjazdach na studiach.