Wymiana - wyjazdy

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego mają możliwość skorzystania z różnych programów wymiany, w ramach których spędzają semestr lub cały rok akademicki na innej uczelni zagranicznej lub też odbywają staże zawodowe w dowolnej instytucji poza granicami kraju.

Okres spędzony zagranicą jest traktowany, jako integralna część studiów i zostaje uznany przez Uniwersytet Wrocławski. Rekrutacja oraz wszelkie formalności związane z przygotowaniem i rozliczeniem wyjazdu odbywają się w większości przypadków o obrębie uczelni, na wydziale macierzystym przy ścisłej współpracy z BWM.

Rekrutacja na niektóre programy prowadzona jest bezpośrednio przez stronę przyjmującą.

Studenci, którzy w jednym roku akademickim chcą skorzystać z różnych programów wymiany, proszeni są o zapoznanie się z wewnętrzymi regulacjami w Instytutach/Wydziałach dotyczącymi wyjazdów na różne programy w tym samym roku akademickim.