Goście zagraniczni

Goście zagraniczni

Każda wizyta gościa zagranicznego na Uniwersytecie Wrocławskim powinna zostać zarejestrowana w systemie Biura Współpracy Międzynarodowej. Dotyczy to wszystkich programów i wizyt indywidualnych (uczestnicy programów Erasmus, CEEPUS, NAWA, Fullbright, IDUB, DAAD, Visegrad i inne).

Rejestracji dokonuje gość. Aby mógł to zrobić, należy przesłać mu instrukcję dostępną pod tym linkiem.

 

Rejestracji dokonuje się w następujący sposób:  

  1. Gość tworzy konto w systemie International Applications.
  2. Przy zakładaniu konta będą potrzebne informacje o rodzaju aplikacji, okresie pobytu, instytucji macierzystej oraz odwiedzanym wydziale/jednostce administracyjnej.  
  3. Dodatkowe informacje potrzebne przed zatwierdzeniem aplikacji to informacje dotyczące danych osobowych gościa (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, obywatelstwo i inne) oraz samej wizyty (osoba kontaktowa z instytucji wysyłającej, koordynator/opiekun na Uniwersytecie Wrocławskim). 
  4. Po uzupełnieniu wszystkich danych gość zatwierdza swoją wizytę.  
  5. O aplikacji gościa zostaje mailowo poinformowany wyznaczony koordynator, który potwierdza wizytę.
  6. Potwierdzenie wizyty przez koordynatora kończy proces rejestracji.

 
UWAGA: Brak rejestracji gościa spoza krajów UE lub EFTA może skutkować nieotrzymaniem wizy, ponieważ nie będziemy w stanie potwierdzić jego wizyty w Polsce.