Procedura

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą aktywną współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi na całym świecie. Świadczą o tym liczby, około 2500 wyjazdów rocznie na staże naukowe, konferencje, wykłady, kwerendy biblioteczne itd.

Uniwersytet nasz odwiedzają również goście zagraniczni i liczba ich w roku 2018 wynosiła ok 400 osób.

Jedną z podstawowych działalności Biura Współpracy Międzynarodowej jest wymiana naukowa w ramach umów uczelnianych i rządowych.

Szczegółowe informacje na temat umów rządowych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Procedura

Dokumenty na wyjazd za granicę należy złożyć W Biurze Współpracy Międzynarodowej nie poźniej niż na 14 dni przed wyjazdem lub koniecznością wniesienia opłat.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 178/2023 z dnia 13 lipca 2023 w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej warunki i tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oraz refundowania kosztów wyjazdów osobom niebędącym pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego  obowiązuje składanie wniosków o wyjazd zagranicę wyłącznie zarejestrowanych w systemie TETA. 

PRZED ZŁOŻENIEM W BIURZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WNIOSKU O WYJAZD PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ O SPORZĄDZENIU KILKU KOPII WNIOSKU POTRZEBNYCH M.IN. DO ROZLICZENIA WYJAZDU PO POWROCIE (ZA WYJĄTKIEM WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU CENTRALNEGO).

Test SARS-CoV-2 

w dniu 29 kwietnia 2021 ukazał się KOMUNIKAT Nr 53/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i warunków finansowania/refinansowania kosztów wykonania badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników, doktorantów  i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego  Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, szczególnie jeśli planują Państwo w służbową podróż zagraniczną. 

Zaliczka na wyjazd

Pracownik, który prawidłowo złożył w BWM wniosek na wyjazd służbowy może ubiegać się przed wyjazdem o wypłacenie zaliczki.

Zakup biletów

UWAGA

Informujemy, że z dniem 04.10.2023r. została podpisana umowa na okres 2 lat z firmą  WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. na Usługę sprzedaży dla Uniwersytetu Wrocławskiego biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych dla: pracowników, studentów, doktorantów oraz innych osób delegowanych i zapraszanych na podstawie zawartego z nimi porozumienia. Usługa obejmuje rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów wyżej określonych w związku z realizowanymi wyjazdami zagranicznymi.

 

DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY I PODWYKONAWCY DOT. REALIZACJI UMOWY - NR BZP.BWM.0322.2711.18.2023.U.MG

 

DANE WYKONAWCY:

WhyNotTravel

Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn

 

GODZINY PRACY BIURA:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK W GODZINACH 08:00 – 18:00 ORAZ W SOBOTY W GODZ. 09:00 – 14:00

 

Zgłoszenia mailowe zlecenie zakupu biletu: wroclaw@whynottravel.pl

 

Zgłoszenia telefoniczne (bilety lotnicze):

+48 17 23 06 989

Zgłoszenia telefoniczne (bilety kolejowe, autobusowe):

+48 17 23 06 850

 

DYŻURNY TELEFON INTERWENCYJNY, PO GODZINACH PRACY BIURA: +48 604 647 174

 

DANE PODWYKONAWCY - ADRES BIURA (PUNKTU Z TERMINALEM) NA TERENIE MIASTA WROCŁAW

Biuro Podróży HAPPY TICKET S.C.

Ul. Władysława Jagiełły 3/3, 50-201 Wrocław

GODZINY PRACY BIURA: PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK W GODZINACH 09:00 – 17:00

 

Aleksandra Skulska – bilety lotnicze, rezerwacja hoteli, wynajem samochodów/ flight tickets, hotel reservations, car rental

Aleksandra@happyticket.pl +48 791 154 154 wew. 2004

 

Maria Gołembiewska – rezerwacja hoteli, ubezpieczenia, pośrednictwo wizowe, bilety kolejowe, promowe i autokarowe / hotel reservations, insurance, visas, train, ferry and bus tickets

Maria@happyticket.pl +48 791 154 154 wew. 2003

 

Piotr Hauke - bilety lotnicze, rezerwacja hoteli, wynajem samochodów / flight tickets, hotel reservations, car rental

Piotr@happyticket.pl +48 791 154 154 wew. 2002

 

Bartłomiej Kołcz - bilety lotnicze, rezerwacja hoteli, wynajem samochodów, marketing i sprzedaż / flight tickets, hotel reservations, car rental, marketing and sales

Bartek@happyticket.pl +48 791 154 154 wew. 2001

 

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni, do którego pracownika skierować swoje zapytanie, poniżej podajemy ogólne maile, pierwszy dostępny pracownik skontaktuje się z Państwem / Below our general emails, first available consultant will contact you

+48 791 154 154

bilety@happyticket.pl

UWAGA! W przypadku wyjazdów w ramach programu ERASMUS-szkolenia lub ERASMUS-dydaktyka zakup biletów odbywa się na własny rachunek wyjeżdżającego, gdyż grant na podróż jest ryczałtem i nie jest przy jego rozliczaniu wymagane przedstawianie dokumentu podróży.

Podróż prywatnym samochodem

Podróż służbowa samochodem prywatnym wymaga pisemnej zgody prorektora ds. projektów i relacji międzynarodowych (w przypadku finansowania z budżetu BWM i Erasmus+) oraz dodatkowych badań lekarskich przewidzianych dla kierowców. 

Ubezpieczenie

Przy wyjazdach zagranicznych obowiązuje indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia mogą być pokryte przez dysponenta środków tylko w przypadku wyjazdu służbowego do kraju, w którym ubezpieczenie jest konieczne w celu uzyskania wizy. 

Karta EKUZ 

Rozliczenie wyjazdu

Po powrocie z wyjazdu zagranicznego, w ustawowym terminie 14 dni roboczych, dokonywane jest rozliczenie pobranych środków. W zależności od źródła finansowania wyjazdu rozliczenie odbywa się w instytucie macierzystym lub w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

Uwaga! Wypełnienia dokumentów jak i rozliczenia dokonuje wyjeżdżający OSOBIŚCIE!

PODSTAWĄ ROZLICZENIA SĄ ORYGINALNE RACHUNKI I FAKTURY ZA WSZYSTKIE PONIESIONE KOSZTY PODRÓŻY, NOCLEGÓW.

Dokument do pobrania

Uwaga! Do rozliczenia kosztów podróży wymagana jest:

  • kopia wniosku o wyjazd
  • oryginalna faktura
  • bilet/karta pokładowa
  • druk przebiegu pojazdu

Kontakt

Barbara Wysztygiel: barbara.wysztygiel@uwr.edu.pl tel. 71 3752 248

Magadalena Nyczka-Stich: magdalena.nyczka-stich@uwr.edu.pl  tel. 71 3752 248 

System Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do zgłaszania wyjazdów zagranicznych w Systemie Odyseusz.

  • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
  • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
  • a także - jeśli wyrażą Państwo taką wolę - może być wykorzystany do informowania o mozliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą