Informacje

European Master in Global Studies - nabór na studia

Dear students, we're excited to announce that the application period for our European Master in Global Studies (Class of 2021-23) has just kicked off!

COVID-19 – JAK SOBIE DAMY RADĘ
Skrócona treść zarządzenia Nr 116/2020 rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r.w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 wraz z załącznikiem, dotyczącym zasad przygotowania pomieszczeń administracyjnych i dydaktycznych Uniwersytetu Wrocławskiego podczas stanu epidemii COVID-19
EmergencyEdu - podstawowa wiedza z bezpieczeństwa dla studentów zagranicznych
Przy współpracy z innymi wrocławskimi Uniwersytetami (Politechniką Wrocławską, Akademią Sztuk Pięknych, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Ekonomicznym) oraz Komendą Miejską Policji we Wrocławiu pragniemy przedstawić nowo opublikowaną aplikację.