Rekrutacja na wyjazdy w roku 2023/2024 (studia)

Etap I

Sprawdzenie znajomości języków obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przeprowadza rozmowy kwalifikujące z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski) na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Harmonogram rozmów, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na stronie SPNJO

Z rozmowy kwalifikującej zwolnieni są studenci filologii obcych oraz kierunków prowadzonych w języku angielskim, jeżeli język, który/w którym studiują, będzie językiem wykładowym na uczelni zagranicznej. 

Studenci, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty językowe lub ukończyli lektorat językowy na poziomie B2 II  mogą zostać zwolnieni z rozmowy kwalifikującej pod warunkiem dopełnienia formalności opisanych na stronie SPJNO.

UWAGA! Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przeprowadza rozmowy kwalifikujące z języków obcych, natomiast w innych kwestiach (m.in. informacje dotyczące możliwości wyboru kraju, wyboru języka) proszę się kontaktować z koordynatorami wydziałowymi. 

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla studentów wyjeżdżających z programu Erasmus

 I tura 

Rozmowa: 09.12.2022 

Zapisy od 30.11.2022 do 06.12.2022

 II tura 

Rozmowa: 20.01.2023 

Zapisy od 10.01.2023 do 17.01.2023

 

ETAP II

Rekrutacja na Erasmus+ studia jest organizowana przez koordynatora instytutowego / wydziałowego i odbywa się w instytucie / na wydziale macierzystym (złożenie teczki z dokumentami, rozmowa itp.)

 

Okres rekrutacji: styczeń - luty 2023 – dokładne wytyczne określa koordynator w regulaminie rekrutacji

 

Rekrutacja dotyczy wyjazdów planowanych zarówno w I, jak i w II semestrze 2023/2024

 

Możliwe wyjazdy: na jeden semestr – (finansowanie na maksymalnie 5m-cy), na dwa semestry – (finansowanie na maksymalnie 10 m-cy)