fbpx Wydziałowe Zasady Rekrutacji | Biuro Współpracy Międzynarodowej

Wydziałowe Zasady Rekrutacji

Wydział / kierunek

Zasady rekrutacji

 Zasady rozliczenia

Wydział Biotechnologii  link  link
Wydział Chemii  link  link
Wydział Filologiczny  
anglistyka  link  link

inform. nauk. i biblio. / publ. cyfrowe

 link

 link
dziennikarstwo / komunikacja wiz.  link  link
germanistyka  link  link
iberystyka  link  link
italianistyka  link  link
klasyczna / kult. śródz.  link  link
niderlandystyka  link  link
polonistyka  link  link
romanistyka  link  link
judaistyka  link  link
slawistyka  link  link
Wydział Fizyki i Astronomii  link  link
Wydział Nauk Biologicznych  link  link
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
archeologia  link  link
etnologia  link  link
historia  link  link
historia sztuki  link  link
kulturoznawstwo  link  link
muzykologia  link  link
pedagogika  link  link
psychologia  link  link
Wydział Nauk o Ziemii i Kształtowaniu Środowiska
geografia  link  link
geologia  link  link
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środow.  link  link
Wydział Nauk Społecznych    
dyplomacja europejska  link   link
europeistyka  link   link
filozofia  link   link
politologia  link   link
socjologia  link   link
stosunki międzynar. / bezp. nar.  link   link
Wydział Matematyki i Informatyki
informatyka  link  link
matematyka  link  link
Wydział Prawa, Administacji i Ekonomii  link  link
Interdyscyplinarne Studia Europejskie  link  link