Erasmus+ Kraje Partnerskie

Erasmus + Kraje Partnerskie (KA171) jest programem edukacyjnym finansowanym ze środków Komisji Europejskiej. Pogram powala na dofinansowanie semestralnego pobytu na uczelni partnerskiej znajdującej się poza Unią Europejską.

Lista uczelni partnerskich oraz liczba dostępnych miejsc wraz dziedzinami:

PROJEKT KA171 2022

  1. Azerbejdżan - Khazar University ( Nauki o politice -europeistyka, dyplomacja europejska, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, politologia; Nauki o Ziemi, Historia, Archeologia) - tylko słuchacze Szkoły Doktorskiej – 1 miejsce
  2. Bośnia i Hercegowina- International University of Sarajevo(europeistyka, dyplomacja europejska, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, politologia, biologia, biotechnologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna) - brak miejsc; University of Banja Luka (europeistyka, dyplomacja europejska, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, politologia, filologia serbska i chorwacka, socjologia, kulturoznawstwo) - 1 miejsce
  3. Czarnogóra – University of Montenegro (europeistyka, filologia rosyjska, filologia serbska i chorwacka, filozofia)-  brak miejsc
  4. Jordania - Applied Sciences Private University Amman (stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, dyplomacja europejska, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia)- tylko studenci studiów doktoranckich - 1 miejsce
  5. Kosowo - University of Pristina 'Hasan Pristina' (filologia germańska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, nauki o polityce - politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, dyplomacja europejska ) - 1 miejsce
  6. Albania - Mediterranean University of Albania stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, dyplomacja europejska, bezpieczeństwo narodowe, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna)- 1 miejsce
  7. Gruzja- Batumi Shota Rustaveli State University - 2 miejsca (według oferty uczelni przyjmującej)

Dofinansowanie

Finansowanie z programu ERASMUS+

Grant Erasmusa ma charakter uzupełniający i ma na celu pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania i zakwaterowania za granicą. Fundowany jest ze środków UE. Studenci przebywając na stypendium Erasmus zachowują prawo do pobierania wszelkich innych przyznanych stypendiów, tj. stypendium naukowego, ministerialnego itp.

Wysokość 1-miesięcznego grantu dla studentów wyjeżdżających na mobilność wynosi 700 EUR na miesiąc i jest taka sama w przypadku wszystkich krajów partnerskich.

Dodatkowo każdy uczestnik mobilności, jednorazowo otrzyma dofinansowanie podróży w formie ryczałtu wyliczonego zgodnie z kalkulatorem odległości: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

 

Minimalny okres możliwy do sfinansowania to 3 miesiące. Maksymalnie dofinansowanie przyznawane jest na 5 miesięcy.

Wyjazd nie może przekroczyć kapitału mobilności w wysokości 12 miesięcy (studia jednolite magisterskie- 24 miesiące). To kapitału mobilności liczą się zarówno wyjazdy w ramach programu Erasmus + , jak i Erasmus + Kraje Partnerskie.

 

Rekrutacja na wyjazd:

Rekrutacja studentów na poszczególne mobilności odbywa się na wydziałach.

Zasady i etapy rekrutacji na wyjazdy do Krajów Partnerskich są tożsame z etapami rekrutacji na wyjazdy w ramach Erasmus+

Studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus + Kraje Partnerskie, nie obowiązuje udział we wsparciu językowy on-line (OLS).

Umowa finansowa pomiędzy Uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia.

Ubezpieczenie zdrowotne:

W Krajach Partnerskich nie funkcjonuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dlatego też każdy z uczestników mobilności powinien wykupić prywatną polisę w jednej z firm ubezpieczeniowych.

Można rozważyć również zakup ubezpieczenia w ramach Karty EURO26. Ubezpieczenie to obowiązuje we wszystkich krajach oprócz USA i Kanady.

Kserokopia prywatnej polisy ubezpieczeniowej musi być złożona w BWM przez wyjazdem na uczelnię partnerską.

 Rozliczenie stypendium