Aktualności

Learning Agreement for Studies (LA) (Porozumienie o Programie Zajęć) jest najistotniejszym dokumentem związanym z wyjazdem na stypendium Erasmusa. Innymi słowy jest to plan  przedmiotów, które będą realizowane na uczelni zagranicznej i na podstawie którego po powrocie nastąpi rozliczenie wyjazdu.

Wyboru zajęć należy dokonywać na podstawie oferty przedmiotów/kursów zamieszczonych na stronach www uczelni przyjmującej. Ułożony przez studenta program studiów musi zostać oficjalnie zatwierdzony przez instytut macierzysty, czyli podpisany przez Koordynatora lub/i inne kompetentne osoby, np. Dyrektora Instytutu lub Dziekana.

LA nalezy przesłać do uczelni partnerskiej w terminie przez nią wskazanym, może sie jednak zdarzyć, że uczlenia nie będzie wymagała wcześniejszego przesłania LA i wystarczy go zabrać ze sobą.

Kopię wypełnionego i podpisanego przez Koordynatora Wydziałowego/ Instytutowego Learning Agreement należy przedłożyć w BWM w chwili podpisywania umowy finansowej przed wyjazdem na stypendium.

Ważne!

To Koordynator Wydziałowy lub Instytutowy (a w niektórych przypadkach również Dziekan), zatwierdza przedmioty, które będą realizowane na uczelni zagranicznej, prosimy więc nie zwracać się w sprawach związanych z ustalaniem lub zmianami w programie zajęć do Biura Współpracy Międzynarodowej.