Aktualności

 • Erasmus + studia -  wyjazdy w semestrze letnim 2018/2019

  Dodatkowa rekrutacja do 31.10.2018.

  Szczegóły u koordynatora wydziałowego programu Eramus+.

 • Z powodu szkolenia pracowników w poniedziałek 15.10.2018 Biuro Współpracy Międzynarodowej p.36 (parter) będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy o kontakt z pracownikami BWM w p.320 (III piętro). Przepraszamy za niedogodności.

  Due to staff training on Monday, 15th October 2018 the International Office, room 36 (ground floor) will be closed. In urgent cases please contact International Office staff in room 320 (3rd floor). Sorry for all inconveniences.

Rekrutacja

Możesz ubiegać się o wyjazd na praktyki z programu Erasmus, jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • Jesteś studentem (dziennym, zaocznym lub wieczorowym) bądź doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ukończyłeś pierwszy rok studiów
 • Znasz język obcy kraju, do którego się udajesz (w Krajach Skandynawskich, Belgii i Holandii często wystarcza znajomość języka angielskiego)
 • Osiągasz dobre wyniki w nauce (wysokość wymaganej średniej ocen ustalana jest indywidualnie na poszczególnych Wydziałach/Instytutach UWr.)

Aby przyznano Ci stypendium, musisz pomyślnie przejść rekrutację prowadzoną przez Koordynatora programu Erasmus+ na Twoim Wydziale lub w Instytucie.

OBECNIE ODBYWA SIĘ REKRUTACJA NA PRAKTYKI*

 • na rok akademicki 2017/2018 (wyjazdy od 1 października 2017 do 30 września 2018)

(obejmuje recent graduates przyszłych absolwentów , którzy kończą studia w roku akedemickim 2017/2018 aplikację należy złożyć przed ukończeniem studiów (warunkiem zgłoszenia jest posiadanie statusu studenta) a pobyt na praktyce musi zostać zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów.

 

ZASADY REKRUTACJI

                                                                          
Rekrutacja ma charakter ciągły, to znaczy, że po skompletowaniu odpowiednich dokumentów i pozytywnym przejściu rekrutacji w Instytucie, należy zgłosić się z formularzem zgłoszeniowym do BWM i w miarę wolnych miejsc osoba jest dopisywana do listy osób wyjeżdżających. W przypadku braku wolnych miejsc, osoby spełniające kryteria są dopisywane do listy rezerwowej i w sytuacji, gdy zwolni się miejsce biuro informuje o możliwości wyjazdu.

DOKUMENTY WYMAGANE W REKRUTACJI

ABY ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO WYJAZDU NALEŻY PRZEDSTAWIĆ KOORDYNATOROWI INSTYTUTOWEMU:

 1. zgodę na odbycie praktyki od firmy zagranicznej w postaci Letter of Acceptance. Dokument musi być wypełniony i podpisany przez firmę.                                               LETTER OF ACCEPTANCE - pobierz dokument potwierdzający przyjęcie na praktykę.   Szukając firmy możesz skorzystać ze wskazówek zamieszczonych w sekcji jak znaleźć firmę?  Wykaz instytucji unijnych, w których nie można odbyć praktyk
 2. średnią ocen
 3. potwierdzenie znajomości języka obcego, wymaganego przez firmę
 4. list motywacyjny
 5. ewentualne, dodatkowe dokumenty określone przez Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego
 6. formularz zgłoszeniowy dla BWM

Jeżeli nie posiadasz certyfikatu językowego lub wpisu w indeksie z języka obcego możesz przystąpić do rozmowy kwalifikującej w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Zapisy na rozmowy kwalifikujące z języków obcych (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i portugalskiego) na indywidualnie ustalane terminy odbywają się w SPNJO.

Osoba kontaktowa: mgr Elżbieta Kopeć,

tel.71 375236271 3752362

elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

 

Rekrutacja krok po kroku:

1. Znajdź miejsce praktyki i uzyskaj letter of acceptance

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

3. Udaj się do swojego koorynatora z wymaganymi dokumentami

4. Złóż formularz w BWM

CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype