Aktualności

 • Szanowni Państwo,

  informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

 • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

   

  Overview

  The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Rekrutacja

Możesz ubiegać się o wyjazd na praktyki z programu Erasmus, jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • Jesteś studentem (dziennym, zaocznym lub wieczorowym) bądź doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ukończyłeś pierwszy rok studiów
 • Znasz język obcy kraju, do którego się udajesz (w Krajach Skandynawskich, Belgii i Holandii często wystarcza znajomość języka angielskiego)
 • Osiągasz dobre wyniki w nauce (wysokość wymaganej średniej ocen ustalana jest indywidualnie na poszczególnych Wydziałach/Instytutach UWr.)

Aby przyznano Ci stypendium, musisz pomyślnie przejść rekrutację prowadzoną przez Koordynatora programu Erasmus+ na Twoim Wydziale lub w Instytucie.

OBECNIE ODBYWA SIĘ REKRUTACJA NA PRAKTYKI*

 • na rok akademicki 2016/2017 (wyjazdy od 1 czerwca 2016 do 30 września 2017)

(obejmuje recent graduates przyszłych absolwentów , którzy kończą studia w roku akedemickim 2015/2016 aplikację należy złożyć przed ukończeniem studiów a pobyt na praktyce musi zostać zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów.

 

ZASADY REKRUTACJI

                                                                          
Rekrutacja ma charakter ciągły, to znaczy, że po skompletowaniu odpowiednich dokumentów i pozytywnym przejściu rekrutacji w Instytucie, należy zgłosić się z formularzem zgłoszeniowym do BWM i w miarę wolnych miejsc osoba jest dopisywana do listy osób wyjeżdżających. W przypadku braku wolnych miejsc, osoby spełniające kryteria są dopisywane do listy rezerwowej i w sytuacji, gdy zwolni się miejsce biuro informuje o możliwości wyjazdu.

DOKUMENTY WYMAGANE W REKRUTACJI

ABY ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO WYJAZDU NALEŻY PRZEDSTAWIĆ KOORDYNATOROWI INSTYTUTOWEMU:

 1. zgodę na odbycie praktyki od firmy zagranicznej w postaci Letter of Acceptance. Dokument musi być wypełniony i podpisany przez firmę.                                               LETTER OF ACCEPTANCE - pobierz dokument potwierdzający przyjęcie na praktykę.   Szukając firmy możesz skorzystać ze wskazówek zamieszczonych w sekcji jak znaleźć firmę?  Wykaz instytucji unijnych, w których nie można odbyć praktyk
 2. średnią ocen
 3. potwierdzenie znajomości języka obcego, wymaganego przez firmę
 4. list motywacyjny
 5. ewentualne, dodatkowe dokumenty określone przez Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego
 6. formularz zgłoszeniowy dla BWM

Jeżeli nie posiadasz certyfikatu językowego lub wpisu w indeksie z języka obcego możesz przystąpić do rozmowy kwalifikującej w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Zapisy na rozmowy kwalifikujące z języków obcych (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i portugalskiego) na indywidualnie ustalane terminy odbywają się w SPNJO.

Osoba kontaktowa: mgr Elżbieta Kopeć,

tel.71 375236271 3752362

elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

 

Rekrutacja krok po kroku:

1. Znajdź miejsce praktyki i uzyskaj letter of acceptance

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

3. Udaj się do swojego koorynatora z wymaganymi dokumentami

4. Złóż formularz w BWM

CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype