Stypendia dla uczestników Szkoły Doktorskiej w ramach programu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Drugi nabór aplikacji na stypendia dla najlepszych doktorantów obcokrajowców - uczestników Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stypendium w wysokości 3000zł brutto/brutto miesięcznie będzie wypłacane przez 9 miesięcy w terminie od października 2022 do czerwca 2023. Regulamin w linku poniżej.

Osoby spełniające powyższe kryteria mogą aplikować, wypełniając formularz zgłoszeniowy online i przesyłając załączniki na adres: agata.nowak@uwr.edu.pl

1. Lista publikacji naukowych doktoranta ze szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych zatwierdzona przez promotora;
2. Lista konferencji, sympozjów i seminariów, w których doktorant_ka brał(a) udział, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń międzynarodowych;
3. Lista wyjazdów zagranicznych w ramach doktoratu (długość pobytu, ranga ośrodka, cel wyjazdu) oraz wygłoszone referaty (seminaria) w ośrodkach zagranicznych;
4. Lista projektów badawczych, w których doktorant_ka brał_a udział, w tym w grantach finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych i rola w projekcie.
5.  2 listy rekomendacyjne, w tym jeden od promotora.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Nabór trwa do 02.11.2022

UWAGA! Nabór przedłużony do 22.09.2022. Ogłoszenie wyników 10.10.2022

Osoba do kontaktu: Agata Nowak

tel.71 375 2211

e-mail: agata.nowak@uwr.edu.pl