Program PROM I i II edycja

Logotypy EFS RP NAWA UE

PROM to program umożliwiający mobilności krótkookresowe (5-30 dni) doktorantom i kadrze akademickiej (przy czym doktoranci muszą stanowić co najmniej 80% uczestników). Dofinansowane mogą zostać krótkie formy kształcenia, do których należą: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności  związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych. Stypendia są przeznaczone zarówno na wyjazdy zagraniczne kadry i doktorantów UWr, jak i przyjazdy do Polski.

Program zapewnia uczestnikom finansowanie kosztów podróży i pobytu wg stawek ryczałtowych oraz koszty opłat konferencyjnych, opłat za szkolenia, kursy i wizyty studyjne oraz za inne krótkie formy kształcenia, rozliczane po kosztach rzeczywistych.

Biuro Współpracy Międzynarodowej zrealizowało 2 edycje programu PROM (nabór 2018 i 2019). W 1. edycji zrealizowaliśmy w sumie 80 mobilności, zarówno przyjazdów do Polski, jak i wyjazdów polskich doktorantów oraz kadry akademickiej do instytucji zagranicznych. Projekt w 2. edycji programu planowany jako roczny, ze względu na pandemię COVID-19 został przedłużony i trwał od 1.10.2019 do 31.03.2023. W ramach tej edycji zrealizowaliśmy 89 mobilności oraz semestralny kurs języka polskiego dla 10 studentów z Ukrainy zorganizowany razem ze Szkołą Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców w ramach modułu "Solidarni z Ukrainą".

Kolejny nabór wniosków dla uczelni planowany jest w I kwartale 2024.

Osoba kontaktowa w sprawie projektu:

Agata Nowak

e-mail: agata.nowak@uwr.edu.pl

telefon: 71 375 22 11