Solidarni z Ukrainą

W okresie 01.04.2022 - 30.09.2022 Biuro Współpracy Międzynarodowej we współpracy ze Szkołą Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców zorganizowało semestralny kurs języka polskiego dla studentów z Ukrainy. Przyznane finansowanie w wysokości 375000zł pozwoliło na sfinansowanie kursu i wypłatę stypendiów dla 30 osób, które przybyły do Polski po 24.02.2022 i w roku akademickim 2021/2022 miały status studenta lub doktoranta w Ukrainie.