International Alumni

W roku 2019 Biuro Współpracy Międzynarodowej zrealizowało projekt UWReunion w ramach programu International Alumni. W ramach projektu powstała baza danych zagranicznych absolwentów studiów prowadzonych w języku angielskim dostępna pod adresem https://internationalalumni.uni.wroc.pl/

We wrześniu 2019 odbyło się pierwsze spotkanie absolwentów z władzami uczelni, koordynatorami studiów w języku angielskim, nauczycielami akademickimi  oraz pracownikami Biura Współpracy Międznarodowej. Spotkanie składało się z dwóch części, oficjalnej, która odbyła się w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z popołudniowego przyjęcia w Ogrodzie Botanicznym UWr. Podczas porannej części spotkania JM Rektor wręczył zagranicznym absolwentom pamiątkowe piny oraz dyplomy.

Podczas spotkania spośród absolwentów zagranicznych wyłoniono pierwszych Ambasadorów UWr. Mamy nadzieję, że ich działania promocyjne przyczynią się do większej rozpoznawalności naszej uczelni w różnych krajach i na różnych kontynentach świata.