STER

STER edycja 2020 - Uniwersytet Wrocławski

W ramach kolejnej edycji programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich finansowanie uzyskał wniosek Uniwersytetu Wrocławskiego IQ Project: Internationalisation as a Quality of the New Doctoral School. Projekt będzie trwał do grudnia 2023 roku i przewiduje następujące działania:

Zadanie Przewidywane daty realizacji Szczegóły
Mobilność uczestników Szkoły Doktorskiej 1.03.2021-31.12.2023 35 mobilności, w tym: 5 po 5 miesięcy, 10 po 3 miesiące, 10 po 2 miesiące i 10 po 1 miesiącu.
Stypendia dla najlepszych doktorantów 1.05.2022-31.07.2023 10 stypendiów dla cudzoziemców i 6 dla Polaków, którzy relizują doktorat w trybie co-tutelle lub joint-degree, wysokość stypendium to 3000 złotych płatne przez 9 miesięcy jako dodatek do podstawowego stypendium doktoranckiego
Promocja Study Portals 1.03.2021-30.09.2023 Kampania promocyjna Szkoły Doktorskiej 
Szkoła Letnia Demokracji 1.06.2021-31.10.2023 W trzech edycjach ma wziąć udział 60 studentów (30 zagranicznych i 30 polskich) i 3 zagranicznych wykładowców
Warsztaty Międzykulturowe 1.09.2021-31.12.2023 3 edycje warsztatów z komunikacji międzykulturowej dla 15 uczestników każdy
Warsztaty z prezentacji 4.02.2021-31.12.2023 3 edycje warsztatów z autoprezentacji i metodologia konstruowania i pisania projektów dla 15 uczestników
Promocja na targach edukacyjnych 4.02.2021-31.12.2023 Targi edukacyjne w Portugalii "Futuralia"
Przygotowanie programu studiów w formule joint-degree 4.02.2021-31.12.2021 Utworzenie 3 programów wspólnych studiów

Kontakt:

Urszula Broda - urszula.broda@uwr.edu.pl

Agata Nowak - agata.nowak@uwr.edu.pl

STER  edycja 2018 - Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji

W ramach I edycji  programu STER - studia doktoranckie dla cudzoziemców finansowanie uzyskał wniosek Instytutu Politologii. W roku akademickim 2019/2020 pierwsza grupa cudzoziemców - stypendystów programu rozpoczęła studia doktoranckie w ramach projektu Comparative studies on politics and administration – a doctoral programme for foreigners.

W II edycji programu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich został złożony wniosek przygotowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.