Aktualności

 •  

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy Międzynarodowej w dniu 14.09.2018 będzie czynne do godziny 12.00

 • W związku z rozpoczynającymi się pracami remontowymi w okresie wakacyjnym, pracownicy BWM z pok. 109 przeprowadzają się tymczasowo do pokoju 320, (3 piętro, Instytut Geograficzny).

  Biuro będzie nieczynne w dniach 5-6 lipca i wznowi swoją działalność od 9 lipca w nowej lokalizacji (p. 320)

  Wszelkie pilne sprawy w okresie zamknięcia biura, prosimy kierować do pokoju 36 (parter).

  Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Erasmus+ Informacje ogólne

Nowy program UE Erasmus+ to kolejna faza największego europejskiego programu realizowanego w latach 2014-2020, który jest kontynuacją poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS. 

Nowy program zastąpił poza programem „Uczenie się przez całe życie/Erasmus" (LLP/Erasmus)także inne programy edukacyjne, takie jak: Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig , program „Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Dziedziną która będzie mogła liczyć na dodatkowe wsparcie w programie to sport.

Uczestnikami programu Erasmus+ są:

 • - wszystkie 28 państw UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,  Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy)
 • - państwa EFTA/EOG: Norwegia, Islandia i Lichtenstein
 • - państwa kandydujące do UE: Turcja, FYROM

Program Erasmus+ obejmuje 5 typów działań:

 3 główne (zdecentralizowane, koordynowane przez Narodową Agencję w Warszawie):

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

2 specjalne (centralnie koordynowane przez EACEA w Brukseli):

 

Szkoły Wyższe mogą aplikować o wsparcie finansowe w ramach dwóch akcji:

Akcja 1: Mobilność edukacyjna http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/

- Wyjazdy studentów i pracowników uczelni (aplikowanie do Narodowej Agencji w Warszawie)

- Wspólne studia magisterskie (aplikowanie do EACEA w Brukseli)

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-2/

- Partnerstwa strategiczne Projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji (aplikowanie do Narodowej Agencji w Warszawie)

- Sojusze na rzecz wiedzy (aplikowanie do EACEA w Brukseli)

 

Więcej informacji:

Narodowa Agencja Erasmus + w Warszawie http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

Agencja Wykonawcza ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

Uniwersytet Wrocławski koordynuje projektem z zakresu Akcji 1, w którym realizowane są: 

1)     Wyjazdy studentów na studia;

2)     Wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy*) na praktyki zawodowe,

3)     Wyjazdy nauczycieli akademickich  na tygodniowe wizyty, w celu prowadzenia zajęć  dydaktycznych

4)     Wyjazdy szkoleniowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na tygodniowe wizyty szkoleniowe

 *więcej informacji  tu,.