Aktualności

 • Szanowni Państwo,

  informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

 • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

   

  Overview

  The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Erasmus+ Informacje ogólne

Nowy program UE Erasmus+ to kolejna faza największego europejskiego programu realizowanego w latach 2014-2020, który jest kontynuacją poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS. 

Nowy program zastąpił poza programem „Uczenie się przez całe życie/Erasmus" (LLP/Erasmus)także inne programy edukacyjne, takie jak: Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig , program „Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Dziedziną która będzie mogła liczyć na dodatkowe wsparcie w programie to sport.

Uczestnikami programu Erasmus+ są:

 • - wszystkie 28 państw UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,  Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy)
 • - państwa EFTA/EOG: Norwegia, Islandia i Lichtenstein
 • - państwa kandydujące do UE: Turcja, FYROM

Program Erasmus+ obejmuje 5 typów działań:

 3 główne (zdecentralizowane, koordynowane przez Narodową Agencję w Warszawie):

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

2 specjalne (centralnie koordynowane przez EACEA w Brukseli):

 

Szkoły Wyższe mogą aplikować o wsparcie finansowe w ramach dwóch akcji:

Akcja 1: Mobilność edukacyjna http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/

- Wyjazdy studentów i pracowników uczelni (aplikowanie do Narodowej Agencji w Warszawie)

- Wspólne studia magisterskie (aplikowanie do EACEA w Brukseli)

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-2/

- Partnerstwa strategiczne Projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji (aplikowanie do Narodowej Agencji w Warszawie)

- Sojusze na rzecz wiedzy (aplikowanie do EACEA w Brukseli)

 

Więcej informacji:

Narodowa Agencja Erasmus + w Warszawie http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

Agencja Wykonawcza ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

Uniwersytet Wrocławski koordynuje projektem z zakresu Akcji 1, w którym realizowane są: 

1)     Wyjazdy studentów na studia;

2)     Wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy*) na praktyki zawodowe,

3)     Wyjazdy nauczycieli akademickich  na tygodniowe wizyty, w celu prowadzenia zajęć  dydaktycznych

4)     Wyjazdy szkoleniowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na tygodniowe wizyty szkoleniowe

 *więcej informacji  tu,.