Aktualności

Rekrutacja

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

O wyjazd na stypendium z programu Erasmus można ubiegać się, jeżeli spełnione będą  poniższe wymagania:

  • Status studenta (studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych) bądź doktoranta Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Wydział macierzysty ma podpisane umowy przewidujące wymianę studencką w ramach programu Erasmus z uczelniami zagranicznymi UE
  • Ukończenie pierwszego roku studiów
  • Znajomosc języków obcych
  • Dobre wyniki w nauce (wysokość wymaganej średniej ocen ustalana jest indywidualnie na poszczególnych Wydziałach/Instytutach UWr.)
  • "Kapitał mobilności"

Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatorów programu Erasmus na wydziałach.

Główna rekrutacja odbywa sie raz w roku (styczeń-marzec). Wówczas przynawane są miejsca zarówno na semestr zimowy, jak i letni kolejnego roku akademickiego.

UWAGA!

Koordynatorzy mają prawo zgłaszania pojedynczych kandydatów (w miarę wolnych miejsc) także po zakończeniu głównej rekrutacji, przez cały rok.

 Zasady rekrutacji na poszczególnych wydziałach.

GŁÓWNA Rekrutacja na stypendia w roku akademickim 2017/2018

I ETAP

Rozmowy kwalifikujące z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski) odbędą się w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, przy pl. Nankiera 2/3 w dniach:

I termin 25.11.2016/piątek/ od godz. 16.00
II termin 20.01.2017 /piątek/od godz. 16.00

Zapisy na rozmowę prowadzi sekretariat SPNJO!

Więcej informacji  o zapisach wraz z wykazem certyfikatów językowych zwalniających z rozmowy kwalifikujacej znajdziesz na stronie Studium http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/polscy-studenci

II ETAP

Rekrutacja kandydatów na poszczególnych Wydziałach - zakończenie 3 marca 2017 r.

III ETAP

Po pozytywnym przejściu rekrutacji na wydziale załóż indywidualne konto na naszej stronie interntowej i wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

17 marca 2017 - termin dostraczenia zatwierdzonego formularza zgłoszeniowegodo Biura Wsółpracy Międzynarodowej