Aktualności

  • Erasmus + studia -  wyjazdy w semestrze letnim 2018/2019

    Dodatkowa rekrutacja do 31.10.2018.

    Szczegóły u koordynatora wydziałowego programu Eramus+.

  • Z powodu szkolenia pracowników w poniedziałek 15.10.2018 Biuro Współpracy Międzynarodowej p.36 (parter) będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy o kontakt z pracownikami BWM w p.320 (III piętro). Przepraszamy za niedogodności.

    Due to staff training on Monday, 15th October 2018 the International Office, room 36 (ground floor) will be closed. In urgent cases please contact International Office staff in room 320 (3rd floor). Sorry for all inconveniences.

Koordynatorzy Programu Erasmus+

Barbara SKAŁACKA-HARROLD

Z-ca kierownika, Koordynator Uczelniany Pr. ERASMUS+ umowy bilateralne Erasmus, wyjazdy pracownicze ERASMUS+

Anna SAS-KOROBCZAK

ERASMUS+ studenci wyjeżdżający

Barbara PIETRZKIEWICZ

ERASMUS+ studenci przyjeżdżający

Joanna ADAMIAK

ERASMUS+ studenci wyjeżdżający

Joanna SKOTNICKA

Erasmus+ praktyki

Koordynatorzy wydziałowi i instytutowi

Wydział Chemii

Dr hab. Anna Skarżyńska
Wydział Chemii
chemia
tel. +48 71 375 72 54

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Prof. dr hab. Bartłomiej Krzan
administracja
ekonomia
prawo
+48 71 375 2332

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Koordynator wydziałowy

Prof. dr hab. Joanna Wojdon
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
+48 71 3752 520

Koordynatorzy instytutowi

Dr Monika Baer
etnologia
+48 71 3752 855
Dr Marcin Czub
psychologia
+48 71 3672001 w.175
Prof. dr hab. Paweł Jaworski
historia
dziedzictwo kultury materialnej
European Cultures
+48 71 375 25 21
Dr Dorota Koczanowicz
kulturoznawstwo
+48 71 3752628
Dr hab. Mirosław Masojć
archeologia
+48 71 375 2702
Prof. dr hab. Bożena Muszkalska
muzykologia
+48 71 3752 099
Dr Justyna Pilarska
pedagogika
+48 71 367 20 01
Dr Małgorzata Wyrzykowska
historia sztuki
+48 71 375 26 95

Wydział Nauk Społecznych

Dr Agnieszka Bandura
filozofia
+48 71 375 5045
Dr Paulina Barczyszyn-Madziarz
politologia
polityka publiczna
zarządzanie projektami społecznymi
zarządzanie bezpieczeństwem państwa
+48 71 375 50 69
Dr Maciej Cesarz
europeistyka
+48 71 375 50 71
Dr hab. Katarzyna Kajdanek
socjologia
socjologia ekonomiczna
praca socjalna
socjologia grup dyspozycyjnych
+48 71 375 51 26
Dr Irena Kurasz
Wydział Nauk Społecznych
dyplomacja europejska
+48 71 375 95 16
Dr Karolina Olszewska
stosunki międzynarodowe
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo międzynarodowe
+48 71 3755 280
Dr hab. Piotr Sula
politologia
zarządzanie projektami społecznymi
zarządzanie bezpieczeństwem państwa
+48 71 326 1005

Wydział Matematyki i Informatyki

Dr hab. Krzysztof Topolski
matematyka
tel. +48 71 375 74 48
Dr Andrzej Łukaszewski
informatyka
+48 71 375 7834

Wydział Fizyki i Astronomii

Koordynator wydziałowy

Dr Wojciech Cegła
fizyka
astronomia
+48 71 3759 254

Wydział Filologiczny

Koordynator wydziałowy

Dr Jagoda Cook
Wydział Filologiczny
+48 71 798 59 02

Koordynatorzy instytutowi

Dr Agnieszka August-Zarębska
judaistyka
+48 71 375 26 35
Dr Jadwiga Cook
filologia francuska
+48 71 798 59 02
Dr Anna Gondek
germanistyka
+48 71 3752 454
Dr hab. Barbara Kalla
niderlandystyka
+48 71 375 2854
Dr Katarzyna Konarska
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
komunikacja wizerunkowa
journalism and social communication
+48 71 3754 537
Dr Katarzyna Kopecka-Piech
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
komunikacja wizerunkowa
journalism and social communication
+48 71 3754 537
Dr Joanna Kula
slawistyka
filologia rosyjska
+48 71 375 45 35
Dr hab. Dorota Michułka
polonistyka
+48713752038
Dr Mariusz Plago
filologia klasyczna
kultura śródziemnomorska
+48 71 343 4948
Dr Lenka Ptak
filologia czeska
filologia serbska i chorwacka
+48 71 375 45 77
Dr Laura Suchostawska
anglistyka
+48 71 375 29 24
Dr Daniel Słapek
italianistyka
+48 71 375 27 04
Dr Justyna Wesoła
iberystyka
+48 71 375 2509
Dr Agnieszka Łuszpak
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
publikowanie cyfrowe i sieciowe
+48 71 3752 861

Wydział Biotechnologii

Koordynator wydziałowy

Dr Justyna Ciuraszkiewicz
biotechnologia
+48 713752932

Wydział Nauk Biologicznych

Koordynator wydziałowy

Dr hab. Magdalena Migocka
antropologia
biologia
mikrobiologia
genetyka i biologia eksperymentalna
biologia człowieka
+48 713754113

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska

Dr hab. Piotr Gurwin
geologia
+48 71 3759 242
Dr hab. Krzysztof Widawski
geografia
turystyka
+48 71 3752 275

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

Dr Adriana Trojanowska-Olichwer
ochrona środowiska
+48 713759222
 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

Koordynator Centrum

Prof. dr hab. Ireneusz Karolewski
CSNiE im. Willy Brandta
+48 71 3759 510