Aktualności

Koordynatorzy Programu Erasmus+

Barbara SKAŁACKA-HARROLD

Z-ca kierownika, Koordynator Uczelniany Pr. ERASMUS+ umowy bilateralne Erasmus, wyjazdy pracownicze ERASMUS+

Anna SAS-KOROBCZAK

ERASMUS+ studenci wyjeżdżający

Barbara PIETRZKIEWICZ

ERASMUS+ studenci przyjeżdżający

Koordynatorzy wydziałowi i instytutowi

Wydział Chemii

Dr hab. Anna Skarżyńska
Wydział Chemii
chemia
tel. +48 71 375 72 54

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Prof. dr hab. Bartłomiej Krzan
administracja
prawo
+48 71 375 2332
Prof. dr hab. Bartłomiej Krzan
ekonomia
+48 71 375 2332

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Koordynator wydziałowy

Prof. dr hab. Joanna Wojdon
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
+48 71 3752 520

Koordynatorzy instytutowi

Prof. dr hab. Paweł Jaworski
historia
dziedzictwo kultury materialnej
European Cultures
+48 71 375 25 21
Dr Marcin Czub
psychologia
+48 71 3672001 w.175
Dr Dorota Koczanowicz
kulturoznawstwo
+48 71 3752628
Dr Monika Baer
etnologia
+48 71 3752 855
Dr hab. Mirosław Masojć
archeologia
+48 71 375 2702
Dr Justyna Pilarska
pedagogika
+48 71 367 20 01
Prof. dr hab. Bożena Muszkalska
muzykologia
+48 71 3752 099
Dr Małgorzata Wyrzykowska
historia sztuki
+48 71 375 26 95

Wydział Nauk Społecznych

Dr Piotr Sula
politologia
zarządzanie projektami społecznymi
zarządzanie bezpieczeństwem państwa
+48 71 326 1005
Dr hab. Dominik Kopiński
stosunki międzynarodowe
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo międzynarodowe
+48 71 3755 286
Dr hab. Katarzyna Kajdanek
socjologia
socjologia ekonomiczna
praca socjalna
socjologia grup dyspozycyjnych
+48 71 375 51 26
Dr Paweł Wróblewski
filozofia
+48 71 375 5045
Dr Irena Kurasz
Wydział Nauk Społecznych
dyplomacja europejska
+48 71 375 95 16
Dr Michał Kuś
politologia
polityka publiczna
zarządzanie projektami społecznymi
zarządzanie bezpieczeństwem państwa
+48 71 375 50 69
Dr Joanna Dyduch
europeistyka
+48 71 375 50 88

Wydział Matematyki i Informatyki

Dr hab. Krzysztof Topolski
matematyka
tel. +48 71 375 74 48
Dr Andrzej Łukaszewski
informatyka
+48 71 375 7834

Wydział Fizyki i Astronomii

Koordynator wydziałowy

Dr Wojciech Cegła
fizyka
astronomia
+48 71 3759 254

Wydział Filologiczny

Koordynator wydziałowy

Dr Jagoda Cook
Wydział Filologiczny
+48 71 798 59 02

Koordynatorzy instytutowi

Dr Agnieszka Łuszpak
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
publikowanie cyfrowe i sieciowe
+48 71 3752 861
Dr Joanna Kula
slawistyka
filologia rosyjska
+48 71 375 45 35
Dr Laura Suchostawska
anglistyka
+48 71 375 29 24
Dr Anna Gondek
germanistyka
+48 71 3752 454
Dr Mariusz Plago
filologia klasyczna
kultura śródziemnomorska
+48 71 343 4948
Dr Jadwiga Cook
filologia francuska
+48 71 798 59 02
Dr Justyna Wesoła
iberystyka
+48 71 375 2509
Dr hab. Barbara Kalla
niderlandystyka
+48 71 375 2854
Dr Katarzyna Konarska
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
komunikacja wizerunkowa
journalism and social communication
+48 71 3754 537
Dr Lenka Ptak
filologia czeska
filologia serbska i chorwacka
+48 71 375 45 77
Dr Daniel Słapek
italianistyka
+48 71 375 27 04
Dr hab. Dorota Michułka
polonistyka
+48713752038
Dr Agnieszka August-Zarębska
judaistyka
+48 71 375 26 35

Wydział Biotechnologii

Koordynator wydziałowy

Dr Justyna Ciuraszkiewicz
biotechnologia
+48 713752932

Wydział Nauk Biologicznych

Koordynator wydziałowy

Dr hab. Magdalena Migocka
antropologia
biologia
ochrona środowiska
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
mikrobiologia
genetyka i biologia eksperymentalna
biologia człowieka
+48 713754113

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska

Dr hab. Krzysztof Widawski
geografia
turystyka
+48 71 3752 275
Dr hab. Piotr Gurwin
geologia
+48 71 3759 242

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

Dr Adriana Trojanowska-Olichwer
ochrona środowiska
+48 713759222
 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

Koordynator Centrum

Prof. dr hab. Ireneusz Karolewski
CSNiE im. Willy Brandta
+48 71 3759 510