Aktualności

Formularz zgłoszeniowy Erasmus+ Studia

Jeśli już przeszedłeś pomyślnie rekrutację na stypendium Erasmusa i znalazłeś się na liście wyjeżdżających, czeka Cię jeszcze dopełnienie pewnych niezbędnych formalności.

Pierwszy krok to prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://international-applications.uni.wroc.pl (Uwaga: zmiana systemu, proszę wypełniać aplikacje na studia w nowym systemie).

Dokładnie wypełniony formularz z naklejonym zdjęciem (zdjęcie można również dodać w formie elektronicznej w trakcie wypełniania formularza) należy dostarczyć jak najszybciej do naszego biura.

Pamiętaj! Termin obowiązuje studentów wyjeżdżających zarówno w semestrze zimowym jak i letnim danego roku akademickiego. 

Status studenta wyjeżdżającego z programu Erasmus

Okres spędzony za granicą zostanie uznany przez Uniwersytet Wrocławski za integralna część Twoich studiów, a więc nie będziesz powtarzać roku, czy brać urlopu dziekańskiego. Jednak warunkiem jest wywiązanie się z tzw. Learning Agreement for Studies („Porozumienie o programie zajęć").