Aktualności

 • Szanowni Państwo,

  informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

 • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

   

  Overview

  The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Rozliczenie stypendium

Po powrocie ze stypendium należy złożyć w BWM następujące dokumenty, które wypełnia się poprzez indywidualne konto na stronie:

 • Potwierdzenie pobytu o okresie odbytych studiów z Uczelni Zagranicznej Confirmation of Participation in Erasmus Exchange Program (okres studiów musi się pokrywać z okresem podanym w umowie finansowej*). 
 • Wykaz zaliczeń, ocen, Transcript of Records.Doktoranci: potwierdzenie realizacji projektu/badań naukowych.

Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest uzyskanie wymaganych zaświadczeń od uczelni zagranicznej, nie wyjeżdżaj zwłaszcza bez zaświadczenia o odbytych studiach. Zdarza się, że wykaz ocen jest wysyłany przez uczelnię zagraniczną w późniejszym terminie.

 • Wypełnienie końcowego testu językowego OLS (jeżeli dotyczy)
 • Wypełnione ankiety

Każdy student po powrocie ze stypendium Erasmusa zobowiązany jest do wypełnienia dwóch ankiet:

1. Dla Biura Współpracy Międzynarodowej, należy wypełnić na indywidualnym koncie uniwersyteckim, gdzie udostępniona będzie osobom zainteresowanym wyjazdem do danej uczelni zagranicznej, ankieta on-line

2. Dla Komisji Europejskiej eu-survey

 *Pamietaj, że różnice w długości pobytu mogą zmienić warunki finansowe Twojego wyjazdu.