Aktualności

Rozliczenie stypendium

Po powrocie ze stypendium należy złożyć w BWM następujące dokumenty, które wypełnia się poprzez indywidualne konto na stronie:

  • Potwierdzenie pobytu o okresie odbytych studiów z Uczelni Zagranicznej Confirmation of Participation in Erasmus Exchange Program (okres studiów musi się pokrywać z okresem podanym w umowie finansowej*). 
  • Wykaz zaliczeń, ocen, Transcript of Records.Doktoranci: potwierdzenie realizacji projektu/badań naukowych.

Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest uzyskanie wymaganych zaświadczeń od uczelni zagranicznej, nie wyjeżdżaj zwłaszcza bez zaświadczenia o odbytych studiach. Zdarza się, że wykaz ocen jest wysyłany przez uczelnię zagraniczną w późniejszym terminie.

  • Wypełnienie końcowego testu językowego OLS (jeżeli dotyczy)
  • Wypełnione ankiety dla Komisji Europejskiej eu-survey

 

 *Pamietaj, że różnice w długości pobytu mogą zmienić warunki finansowe Twojego wyjazdu.