Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wyszły z inicjatywą dofinansowania działań z uczelniami partnerskimi z Ukrainy, które są komplementarne i synergiczne do tych planowanych do realizacji w ramach European University Alliance. W związku z tym Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowało projekt umożliwiający współpracę uczelni ukraińskich z członkami Arqus Alliance. Projekt o nazwie "Arqus dla Ukrainy" został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję i przyznano nam prawie 900000 zł na następujące działania:


1.    Organizacja letniej szkoły z dziedziny nauk politycznych - Letnia Szkoła Demokracji odbyła się w maju 2023 r. i gościliśmy 19 studentów z uniwersytetów ukraińskich oraz sojuszu Arqus oraz 2 nauczycieli akademickich z Ukrainy.


2.    Organizacja letniej szkoły z dziedziny nauk przyrodniczych - Letnia Szkoła Krasu i Speleologii odbyła się w lipcu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wzięło w niej udział 19 uczestników (studenci z uniwersytetów z Ukrainy i uczelni sojuszu Arqus) oraz 2 nauczycieli akademickich z Ukrainy.

3.    Warsztaty dla przedstawicieli ukraińskich uniwersytetów (kadra zarządzająca, kadra akademicka, pracownicy administracyjni) - w kwietniu gościliśmy 24 kolegów z ukraińskich uniwersytetów partnerskich, zarówno pracowników akademickich, jak i administracyjnych. Wzięli oni udział w warsztatach prowadzonych przez Dorothy Kelly, koordynatorkę Arqus z Uniwersytetu w Granadzie, Tabeę Mager i Stephena Kaschnera z Uniwersytetu w Lipsku oraz Justynę Pilarską z Uniwersytetu Wrocławskiego.


4.    Nadal trwa zadanie dotyczące realizacji wizyt studyjnych ukraińskich studentów i pracowników na uczelniach sieci Arqus. W sumie zaplanowaliśmy 60 wizyt, po 15 dla każdego partnera z Ukrainy. Zdecydowali się oni odwiedzić Granadę, Padwę, Wrocław, Wilno, Lipsk i Minho.

Formy działania takie jak szkoły letnie, spotkania warsztatowe i wizyty studyjne pozwalają na nawiązywanie kontaktów i inicjowanie współpracy również w innych obszarach niż te proponowane w projekcie. Uniwersytet Wrocławski stał się ogniwem budującym relacje pomiędzy ukraińskimi partnerami a europejskimi uczelniami należącymi do Arqus Alliance. Dzięki wieloletniej tradycji współpracy z uczelniami z całej Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem uniwersytetów we Lwowie, Kijowie i Czerniowcach, nasz uniwersytet będzie służył swoim doświadczeniem zarówno stronie ukraińskiej, jak i członkom sojuszu. Ważnym miejscem spotkań stanie się również Wrocław.


Zakładanym efektem projektu jest z jednej strony zapoznanie uczelni ukraińskich z ideą, metodologią i obszarem działań projektu Uniwersytetu Europejskiego, a z drugiej pogłębienie wiedzy wśród społeczności akademickich uczelni uczestniczących w Sojuszu Arqus na temat Ukrainy, jej historii, tożsamości i aspiracji wolnościowych.


Następujące ukraińskie uniwersytety są partnerami w projekcie Arqus dla Ukrainy:
1. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki,
2. Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki,
3. Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza,
4. Narodowy Uniwersytet Kijowskiej Akademii Mohylańskiej.