Koordynatorzy

Wydział Biotechnologii

Justyna Ciuraszkiewicz

justyna.ciuraszkiewicz@uwr.edu.pl

Biotechnology

Studia stacjonarne po angielsku
I stopnia

Biotechnologia

Studia stacjonarne
I stopnia

Biotechnologia

Studia stacjonarne
II stopnia

Biotechnology

Studia stacjonarne
III stopnia

Medical Biotechnology

Fulltime studies in English
Master

Wydział Filologiczny

Agnieszka August-Zarębska

agnieszka.august-zarebska@uwr.edu.pl

Judaistyka

Studia stacjonarne
I stopnia

Judaistyka

Studia stacjonarne
II stopnia

Wydział Filologiczny

Małgorzata Dowlaszewicz

malgorzata.dowlaszewicz@uwr.edu.pl

Niderlandystyka

Studia stacjonarne
I stopnia

Niderlandystyka

Studia stacjonarne
II stopnia

Wydział Filologiczny

Anna Gondek

anna.gondek@uwr.edu.pl

Filologia germańska

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia germańska

Studia stacjonarne
II stopnia

Filologia germańska

Studia niestacjonarne
I stopnia

Filologia germańska

Studia wieczorowe
II stopnia

Wydział Filologiczny

Joanna Kula

joanna.kula@uwr.edu.pl

Filologia czeska

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia czeska

Studia stacjonarne
II stopnia

Filologia rosyjska

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia rosyjska

Studia stacjonarne
II stopnia

Filologia serbska i chorwacka

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia serbska i chorwacka

Studia stacjonarne
II stopnia

Filologia ukraińska

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia ukraińska

Studia stacjonarne
II stopnia

Ukrainistyka z anglistyką

Studia stacjonarne
I stopnia

Studia środkowo-wschodnioeuropejskie

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia rosyjska

Studia niestacjonarne
I stopnia

Filologia rosyjska

Studia niestacjonarne
II stopnia

Ukrainistyka z anglistyką

Studia stacjonarne
II stopnia

Wydział Filologiczny

Kamil Olender

kamil.olender@uwr.edu.pl

Journalism and Social Communication

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

Communication Management - Image Communication (advertising, public relations, branding)

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia stacjonarne
I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia stacjonarne
II stopnia

Komunikacja wizerunkowa

Studia stacjonarne
I stopnia

Komunikacja wizerunkowa

Studia stacjonarne
II stopnia

Communication Management - Image Communication (advertising, public relations, branding)

Studia niestacjonarne po angielsku
II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia niestacjonarne
I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia niestacjonarne
II stopnia

Komunikacja wizerunkowa

Studia niestacjonarne
I stopnia

Komunikacja wizerunkowa

Studia niestacjonarne
II stopnia

Wydział Filologiczny

Mariusz Plago

mariusz.plago@uwr.edu.pl

Filologia specjalność dalekowschodnia

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia indyjska i kultura Indii

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska

Studia stacjonarne
II stopnia

Filologia klasyczna

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia klasyczna

Studia stacjonarne
II stopnia

Filologia indyjska i kultura Indii

Studia stacjonarne
II stopnia

Wydział Filologiczny

Lenka Ptak

lenka.ptak@uwr.edu.pl

Filologia czeska

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia czeska

Studia stacjonarne
II stopnia

Filologia rosyjska

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia rosyjska

Studia stacjonarne
II stopnia

Filologia serbska i chorwacka

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia serbska i chorwacka

Studia stacjonarne
II stopnia

Filologia ukraińska

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia ukraińska

Studia stacjonarne
II stopnia

Ukrainistyka z anglistyką

Studia stacjonarne
I stopnia

Studia środkowo-wschodnioeuropejskie

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia rosyjska

Studia niestacjonarne
I stopnia

Filologia rosyjska

Studia niestacjonarne
II stopnia

Ukrainistyka z anglistyką

Studia stacjonarne
II stopnia

Wydział Filologiczny

Laura Suchostawska

laura.suchostawska@uwr.edu.pl

English Philology

Studia stacjonarne po angielsku
I stopnia

English Philology

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

Empirical and Theoretical Linguistics (ETHEL)

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

Filologia angielska

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia angielska

Studia stacjonarne
II stopnia

Filologia angielska

Studia niestacjonarne
I stopnia

Filologia angielska

Studia niestacjonarne
II stopnia

Wydział Filologiczny

Monika Szmulewska

monika.szmulewska@uwr.edu.pl

Italianistyka

Studia stacjonarne
I stopnia

Wydział Filologiczny

Aleksander Wiater

aleksander.wiater@uwr.edu.pl

Filologia francuska

Studia stacjonarne
I stopnia

Filologia francuska

Studia stacjonarne
II stopnia

Wydział Filologiczny

Agnieszka Łuszpak

agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia stacjonarne
I stopnia

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia stacjonarne
II stopnia

Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Studia stacjonarne
I stopnia

Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Studia niestacjonarne
II stopnia

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia niestacjonarne
I stopnia

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia niestacjonarne
II stopnia

Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Studia niestacjonarne
I stopnia

Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Studia stacjonarne
II stopnia

Wydział Chemii

Remigiusz Bąchor

remigiusz.bachor@chem.uni.wroc.pl

Chemistry

Studia stacjonarne po angielsku
I stopnia

Chemistry

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

Chemia i toksykologia sądowa

Studia stacjonarne
I stopnia

Chemia medyczna

Studia stacjonarne
I stopnia

Chemia

Studia stacjonarne
I stopnia

Chemia

Studia stacjonarne
II stopnia

Chemia

Studia stacjonarne
III stopnia

Chemia-studia międzynarodowe

Studia stacjonarne
II stopnia

Chemistry

Studia stacjonarne po angielsku
III stopnia

Chemia i toksykologia sądowa

Studia stacjonarne
II stopnia

Chemia medyczna

Studia stacjonarne
II stopnia

Wydział Fizyki i Astronomii

Andrzej Frydryszak

andrzej.frydryszak@uwr.edu.pl

Astronomia

Studia stacjonarne
I stopnia

Astronomia

Studia stacjonarne
II stopnia

Fizyka techniczna

Studia stacjonarne
I stopnia inżynierskie

Fizyka

Studia stacjonarne
I stopnia

Fizyka

Studia stacjonarne
II stopnia

Theoretical Physics

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

Astronomia

Studia stacjonarne
III stopnia

Fizyka

Studia stacjonarne
III stopnia

Physics and Astronomy

Studia stacjonarne po angielsku
III stopnia

Informatyka stosowana i systemy pomiarowe

Studia stacjonarne
I stopnia inżynierskie

Wydział Matematyki i Informatyki

Krzysztof Topolski

krzysztof.topolski@uwr.edu.pl

Matematyka

Studia stacjonarne
I stopnia

Matematyka

Studia stacjonarne
II stopnia

Matematyka

Studia stacjonarne
III stopnia

Data Science

Fulltime studies in English
Master

Wydział Matematyki i Informatyki

Andrzej Łukaszewski

andrzej.lukaszewski@ii.uni.wroc.pl

Informatyka

Studia stacjonarne
I stopnia inżynierskie

Informatyka

Studia stacjonarne 1,5-letnie
II stopnia

Informatyka

Studia stacjonarne
II stopnia

Informatyka

Studia stacjonarne
III stopnia

Informatyka

Studia stacjonarne
I stopnia

Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne

Studia stacjonarne
I stopnia

Wydział Nauk Biologicznych

Agnieszka Perec-Matysiak

agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl

Biologia człowieka

Studia stacjonarne
I stopnia

Biologia

Studia stacjonarne
I stopnia

Biologia

Studia stacjonarne
II stopnia

Genetyka i biologia eksperymentalna

Studia stacjonarne
I stopnia

Mikrobiologia

Studia stacjonarne
I stopnia

Mikrobiologia

Studia stacjonarne
II stopnia

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Studia stacjonarne
I stopnia

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Studia stacjonarne
II stopnia

Biologia molekularna

Studia stacjonarne
III stopnia

Biologia

Studia stacjonarne
III stopnia

Genetyka i biologia eksperymentalna

Studia stacjonarne
II stopnia

Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Adriana Trojanowska-Olichwer

adriana.trojanowska-olichwer@uwr.edu.pl

Ochrona środowiska

Studia stacjonarne
I stopnia

Ochrona środowiska

Studia stacjonarne
II stopnia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Monika Baer

monika.baer@uwr.edu.pl

Etnologia i antropologia kulturowa

Studia stacjonarne
I stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa

Studia niestacjonarne
I stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa

Studia niestacjonarne
I stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa

Studia stacjonarne
II stopnia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Paweł Jaworski

pawel.jaworski@uwr.edu.pl

European Cultures

Studia stacjonarne po angielsku
I stopnia

Antiquity and Archaeology

Studia stacjonarne po angielsku
I stopnia

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

Studia stacjonarne
I stopnia

Historia w przestrzeni publicznej

Studia stacjonarne
II stopnia

Historia

Studia stacjonarne
I stopnia

Historia

Studia stacjonarne
II stopnia

Militarioznawstwo

Studia stacjonarne
I stopnia

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

Studia niestacjonarne
I stopnia

Historia

Studia niestacjonarne
I stopnia

Historia

Studia niestacjonarne 2,5-letnie
II stopnia

Historia

Studia niestacjonarne
II stopnia

Public History

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Dawid Junke

dawid.junke@uwr.edu.pl

Kulturoznawstwo

Studia stacjonarne
I stopnia

Kulturoznawstwo

Studia stacjonarne
II stopnia

Kulturoznawstwo

Studia niestacjonarne
I stopnia

Kulturoznawstwo

Studia niestacjonarne
II stopnia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Rozalia Ligus

rozalia.ligus@uwr.edu.pl

Pedagogika

Studia stacjonarne
I stopnia

Pedagogika

Studia stacjonarne
II stopnia

Pedagogika

Studia niestacjonarne
I stopnia

Pedagogika

Studia niestacjonarne
II stopnia

Pedagogika

Studia stacjonarne
III stopnia

Pedagogika specjalna

Studia stacjonarne
I stopnia

Pedagogika specjalna

Studia niestacjonarne
I stopnia

Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Studia stacjonarne
I stopnia

Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Studia niestacjonarne
I stopnia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Mirosław Masojć

miroslaw.masojc@uwr.edu.pl

Archeologia

Studia stacjonarne
I stopnia

Archeologia

Studia stacjonarne
II stopnia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Bożena Muszkalska

bozena.muszkalska@uwr.edu.pl

Muzykologia

Studia stacjonarne
I stopnia

Muzykologia

Studia stacjonarne
II stopnia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Sylwester Orzechowski

sylwester.orzechowski@uwr.edu.pl

Psychologia

Studia stacjonarne
Jednolite magisterskie

Psychologia

Studia stacjonarne
III stopnia

Psychologia

Studia wieczorowe
Jednolite magisterskie

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Jakub Tyszkiewicz

jakub.tyszkiewicz@uwr.edu.pl

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

Studia niestacjonarne
I stopnia

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

Studia stacjonarne
I stopnia

Historia

Studia niestacjonarne
I stopnia

Historia

Studia niestacjonarne 2,5-letnie
II stopnia

Historia

Studia niestacjonarne
II stopnia

Historia

Studia stacjonarne
I stopnia

Historia

Studia stacjonarne
II stopnia

Historia w przestrzeni publicznej

Studia stacjonarne
II stopnia

Militarioznawstwo

Studia stacjonarne
I stopnia

European Cultures

Studia stacjonarne po angielsku
I stopnia

Antiquity and Archaeology

Studia stacjonarne po angielsku
I stopnia

Public History

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Małgorzata Wyrzykowska

malgorzata.wyrzykowska@uwr.edu.pl

Historia sztuki

Studia stacjonarne
I stopnia

Historia sztuki

Studia stacjonarne
II stopnia

Historia sztuki

Studia wieczorowe
I stopnia

Historia sztuki

Studia wieczorowe
II stopnia

Public History

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

European Cultures

Studia stacjonarne po angielsku
I stopnia

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Filip Duszyński

filip.duszynski@uwr.edu.pl

Tourism and Hospitality

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

Geografia

Studia stacjonarne
I stopnia

Geografia

Studia stacjonarne
II stopnia

Gospodarka przestrzenna

Studia stacjonarne
I stopnia

Turystyka

Studia stacjonarne
I stopnia

Geografia

Studia stacjonarne
III stopnia

Gospodarka przestrzenna

Studia stacjonarne
II stopnia

Wydział Nauk Społecznych

Agnieszka Bandura

agnieszka.bandura@uwr.edu.pl

Filozofia

Studia stacjonarne
I stopnia

Filozofia

Studia stacjonarne
II stopnia

Filozofia

Studia niestacjonarne
I stopnia

Filozofia

Studia niestacjonarne
II stopnia

Wydział Nauk Społecznych

Jakub Bornio

jakub.bornio@uwr.edu.pl

European Studies

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

Europeistyka

Studia stacjonarne
I stopnia

Europeistyka

Studia stacjonarne
II stopnia

Europeistyka

Studia niestacjonarne
I stopnia

Europeistyka

Studia niestacjonarne
II stopnia

Dyplomacja europejska

Studia niestacjonarne
I stopnia

Dyplomacja europejska

Studia niestacjonarne
II stopnia

Dyplomacja europejska

Studia stacjonarne
I stopnia

Dyplomacja europejska

Studia stacjonarne
II stopnia

Zarządzanie migracjami

Studia stacjonarne
I stopnia

Wydział Nauk Społecznych

Katarzyna Kajdanek

katarzyna.kajdanek@uwr.edu.pl

Sociology - Intercultural Mediation

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

Cultural Communication

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

Praca socjalna

Studia stacjonarne
I stopnia

Praca socjalna

Studia stacjonarne
II stopnia

Socjologia grup dyspozycyjnych

Studia stacjonarne
I stopnia

Socjologia

Studia stacjonarne
I stopnia

Socjologia

Studia stacjonarne
II stopnia

Socjologia ekonomiczna

Studia stacjonarne
I stopnia

Socjologia grup dyspozycyjnych

Studia stacjonarne
II stopnia

Praca socjalna

Studia niestacjonarne
I stopnia

Socjologia ekonomiczna

Studia stacjonarne
II stopnia

Socjologia grup dyspozycyjnych

Studia niestacjonarne
I stopnia

Socjologia grup dyspozycyjnych

Studia niestacjonarne
II stopnia

Socjologia

Studia niestacjonarne
I stopnia

Socjologia

Studia niestacjonarne
II stopnia

Wydział Nauk Społecznych

Irena Kurasz

irena.kurasz@uwr.edu.pl

International Relations - Global Studies

Studia stacjonarne po angielsku
I stopnia

International Relations - Global Studies

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Studia niestacjonarne
II stopnia

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Studia stacjonarne
II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Studia niestacjonarne
I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Studia stacjonarne
I stopnia

Stosunki międzynarodowe

Studia stacjonarne
I stopnia

Stosunki międzynarodowe

Studia stacjonarne
II stopnia

Stosunki międzynarodowe

Studia niestacjonarne
I stopnia

Stosunki międzynarodowe

Studia niestacjonarne
II stopnia

Wydział Nauk Społecznych

Michał Kuś

michal.kus2@uwr.edu.pl

Political Science (4 specializations)

Studia stacjonarne po angielsku
I stopnia

Politologia

Studia stacjonarne
I stopnia

Politologia

Studia stacjonarne
II stopnia

Polityka publiczna

Studia stacjonarne
II stopnia

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia stacjonarne
II stopnia

Zarządzanie projektami społecznymi

Studia stacjonarne
I stopnia

Zarządzanie projektami społecznymi

Studia stacjonarne
II stopnia

Politologia

Studia niestacjonarne
I stopnia

Politologia

Studia niestacjonarne
II stopnia

Polityka publiczna

Studia niestacjonarne
II stopnia

Zarządzanie projektami społecznymi

Studia niestacjonarne
I stopnia

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia niestacjonarne
II stopnia

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Bartłomiej Krzan

bartlomiej.krzan@uwr.edu.pl

Managerial Economics

Studia stacjonarne po angielsku
II stopnia

Ekonomia

Studia stacjonarne
I stopnia

Ekonomia

Studia stacjonarne
II stopnia

Business and Administration (Specialisations: Business, Finance, Governance)

Studia stacjonarne po angielsku
I stopnia

Ekonomia

Studia niestacjonarne
I stopnia

Ekonomia

Studia niestacjonarne
II stopnia

Prawo

Studia stacjonarne
Jednolite magisterskie

Prawo

Studia niestacjonarne
Jednolite magisterskie

Administracja

Studia niestacjonarne
I stopnia

Administracja

Studia niestacjonarne
II stopnia

Administracja

Studia stacjonarne
I stopnia

Administracja

Studia stacjonarne
II stopnia

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

Dariusz Wojtaszyn

wojtaszyn@wbz.uni.wroc.pl

Interdyscyplinarne studia europejskie

Studia stacjonarne
II stopnia