Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus +

Drodzy Studenci!

 

Ogłaszamy dodatkową rekrutację na wyjazdy semestralne w ramach programu Erasmus + na semestr letni 2022/23.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem wydziałowym/ instytutowym https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia/koordynatorzy

 

Lista uczelni partnerskich: https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia#uczelnie-partnerskie

Wysokość dofinansowania: https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia/grant-erasmus

 

Dodatkowo dostępne jest  1 miejsce na wyjazd doktorancki do Republiki Dominikany - Instituto Tecnologico De Santo Domingo (miejsce dostępne dla kierunków: komunikacja wizerunkowa- dziennikarstwo, nauki o środowisku). Wysokość 1-miesięcznego grantu dla studentów wyjeżdżających na mobilność do Kosowa i Republiki Dominikany wynosi 700 EUR na miesiąc.

 

Termin zakończenia rekrutacji zależy od terminu ustalonego przez uczelnię partnerską na przesyłanie nominacji oraz od liczby dostępnych miejsc.