Aktualności

 • Szanowni Państwo,

  informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

 • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

   

  Overview

  The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Umowy bilateralne

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ubiegać się o wyjazd na studia na semestr lub cały rok akademicki studiów do jednej z partnerskich uczelni zagranicznych w ramach umów bilateralnych.

Istnieje możliwość wyjazdu m.in. do Rosji, USA, Czech, Niemiec, Kazachstanu oraz na Ukrainę.

Warunkiem wyjazdu jest ukończenie pierwszego roku studiów.

Studenci, którzy w jednym roku akademickim chcą skorzystać z wymiany w ramach umów bilateralnych oraz innego programu, np. Erasmus + lub ISEP, przed rekrutacją powinni zapoznać się z wewnętrzymi regulacjami w Instytutach/Wydziałach dotyczącymi wyjazdów na różne programy w tym samym roku akademickim.

 

 

BWM nie przyjmuje aplikacji poza ogłoszonymi terminami naboru!

Aby wziąć udział w wymianie w roku akademickim 2017/2018, należy do 28 lutego 2017 złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

 • list motywacyjny (zawierający informację, w którym semestrze student planuje wyjazd),
 • 2 listy rekomendacyjne od pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym jeden od dyrektora instytutu lub zastępcy dyrektora ds. nauczania (studenci WPAiE od prodziekana ds.kształcenia),
 • zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów - minimum 4.0,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego* lub języka urzędowego kraju wyjazdu na poziomie umożliwiającym studiowanie (co najmniej B2) - nie dotyczy studentów filologii,
 • kopię paszportu.

Studenci III stopnia powinni złożyć ponadto:

 • zgodę na wyjazd wydaną przez dyrektora studiów doktoranckich, 
 • zgodę promotora,
 • plan badań, które doktorant chce prowadzić na uczelni partnerskiej.

Uczelnia przykmująca gwarantuje bezpłatną naukę oraz stypendium lub bezpłatne zakwaterowanie. Uniwersytet Wrocławski dofinansowuje podróż w kwocie podanej w tabeli, inne koszty (np. związane z uzyskaniem wizy) studenci ponoszą samodzielnie.

* dotyczy uczelni, które oferują zajęcia w języku angielskim

 

Uczelnia partnerska           

 Ilość miejsc           

(na semestr)

Uczelnia przyjmująca

pokrywa koszty

zakwaterowania lub wypłaca stypendium 

 

Wysokość dofinansowania kosztów podróży

Sveučilište u Zagrebu

Uniwersytetw Zagrzebiu*

 1 zakwaterowanie  wkrótce

Ruhr-Universität Bochum

Uniwersytet Ruhry w Bochum

 1 (tylko doktorancki) stypendium  600,00 zł

Univerzita Karlova v Praze

Uniwersytet Karola w Pradze

 1 stypendium  250,00 zł

The University of North Carolina at Greensboro

 Uniwersytet Północnej Karoliny w Greensboro**

 3 stypendium  1000,00 zł

Ivan-Franko State University of L`viv

Uniwersytet Państwowy im.Iwana Franki we Lwowie

 2 stypendium  400,00 zł

Zaporizhzhya National University

Zaporoski Uniwersyet Państwowy***

 2 stypendium  700,00 zł

S. Amanzholov East-Kazakhstan State University

Wschodniokazachski Uniwersytet Państwowy im.S.Amanżołowa

2 stypendium  1500,00 zł

Tomskij Gosudarstvennyj Pedagogiceskij Universitet

Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny

 10 stypendium  1500,00 zł

Tomskij Politehnicheski Universitet

Tomski Uniwersytet Politechniczny****

 4 zakwaterowanie  1500,00 zł

Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet

Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy

2 zakwaterowanie  1000,00 zł

Hankuk University of Foreign Studies

Universytet Hankuk, Korea

 4 bez opłat za naukę bez dofinansowania

Universidad Diego Portales

Uniwersytet im.Diego Portalesa, Chile *****

 2 bez opłat za naukę bez dofinansowania

Baltyckij Federalnyj Universitet im.Immanuila Kanta

Bałtycki Uniwersytet Federalny im.Immanuela Kanta

 1 zakwaterowanie  300,00zł

Tokyo Metropolitan University

 Tokyo, Japonia

 2  bez opłat za naukę  bez dofinanoswania

Yeungnam University

 Korea

 2  bez opłat za naukę  bez dofinansowania

Chongquing University

 Chiny

 5  bez opłat za naukę  bez dofinansowania

Gumilyov Eurasian National University

 Astana, Kazachstan

 10 zakwaterowanie, bez opłat za naukę  bez dofinansowania

Univcersidad Central *****

Bogota, Kolumbia

 5  bez opłat za naukę  bez dofinansowania

Universidad Catolica de Santa Maria Arequipa

Peru

 2  bez opłat za naukę  bez dofinansowania

 

 

 * pierwszeństwo mają studenci filologii serbskiej i chorwackiej;

** certyfikat TOEFL jest dodatkowym atutem: wyjazd możliwy wyłącznie w semestrze letnim;

*** wyjazd do Zaporoża jest uzależniony od sytuacji politycznej na wschodniej Ukrainie ;

**** Tomski Uniwersytet Politechniczny oferuje także zajęcia z języka rosyjskiego, literatury  i kultury Rosji;

***** zajęcia wyłącznie w j.hiszpańskim, wymagany poziom znajomości języka min.B2.

UWAGA!

Studenci zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązani złożyć w BWM formularz wyjazdowy podpisany przez dyrektora instytutu/dyrektora ds. dydaktycznych oraz learning agreement.

 

ROZLICZENIE PO POWROCIE

1. w BWM:

żeby rozliczyć wyjazd w BWM należy złożyć - Learning Agreement (Changest to Learning Agreement jeśli dotyczy) z podpisami koordynatorów z obu uczelni, kopię transkryptu ocen i wypełnić ankietę on-line

 

2. na Wydziale/w Instytucie:

żeby oceny z przedmiotów zaliczonych podczas wyjazdu zostały przepisane, należy  złożyć w dziakanacie lub u koordynatora transkrypt ocen i podpisany learning agreement 

 

Kontakt Agata Nowak agata.nowak@uwr.edu.pl