Aktualności

Umowy bilateralne

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ubiegać się o wyjazd na studia na semestr lub cały rok akademicki studiów do jednej z partnerskich uczelni zagranicznych w ramach umów bilateralnych.

Istnieje możliwość wyjazdu m.in. do Rosji, USA, Czech, Niemiec, Kazachstanu oraz na Ukrainę.

Warunkiem wyjazdu jest ukończenie pierwszego roku studiów.

Studenci, którzy w jednym roku akademickim chcą skorzystać z wymiany w ramach umów bilateralnych oraz innego programu, np. Erasmus + lub ISEP, przed rekrutacją powinni zapoznać się z wewnętrzymi regulacjami w Instytutach/Wydziałach dotyczącymi wyjazdów na różne programy w tym samym roku akademickim.

 

 

BWM nie przyjmuje aplikacji poza ogłoszonymi terminami naboru!

Aby wziąć udział w wymianie w roku akademickim 2018/2019, należy do 28 lutego 2018 złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

  • list motywacyjny (zawierający informację, w którym semestrze student planuje wyjazd),
  • 2 listy rekomendacyjne od pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym jeden od dyrektora instytutu lub zastępcy dyrektora ds. nauczania (studenci WPAiE od prodziekana ds.kształcenia),
  • zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów - minimum 4.0,
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego* lub języka urzędowego kraju wyjazdu na poziomie umożliwiającym studiowanie (co najmniej B2) - nie dotyczy studentów filologii,
  • kopię paszportu.

Studenci III stopnia powinni złożyć ponadto:

  • zgodę na wyjazd wydaną przez dyrektora studiów doktoranckich, 
  • zgodę promotora,
  • plan badań, które doktorant chce prowadzić na uczelni partnerskiej.

Uczelnia przykmująca gwarantuje bezpłatną naukę oraz stypendium lub bezpłatne zakwaterowanie. Uniwersytet Wrocławski dofinansowuje podróż w kwocie podanej w tabeli, inne koszty (np. związane z uzyskaniem wizy) studenci ponoszą samodzielnie.

* dotyczy uczelni, które oferują zajęcia w języku angielskim

 

Uczelnia partnerska           

 Ilość miejsc           

(na semestr)

Uczelnia przyjmująca

pokrywa koszty

zakwaterowania lub wypłaca stypendium 

 

Wysokość dofinansowania kosztów podróży

Sveučilište u Zagrebu

Uniwersytetw Zagrzebiu*

 1 zakwaterowanie  wkrótce

Ruhr-Universität Bochum

Uniwersytet Ruhry w Bochum

 1 (tylko doktorancki) stypendium  600,00 zł

Univerzita Karlova v Praze

Uniwersytet Karola w Pradze

 1 stypendium  250,00 zł

The University of North Carolina at Greensboro

 Uniwersytet Północnej Karoliny w Greensboro**

 3 stypendium  1000,00 zł

Ivan-Franko State University of L`viv

Uniwersytet Państwowy im.Iwana Franki we Lwowie

 2 stypendium  400,00 zł

Zaporizhzhya National University

Zaporoski Uniwersyet Państwowy***

 2 stypendium  700,00 zł

S. Amanzholov East-Kazakhstan State University

Wschodniokazachski Uniwersytet Państwowy im.S.Amanżołowa

2 stypendium  1500,00 zł

Tomskij Gosudarstvennyj Pedagogiceskij Universitet

Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny

 10 stypendium  1500,00 zł

Tomskij Politehnicheski Universitet

Tomski Uniwersytet Politechniczny****

 4 zakwaterowanie  1500,00 zł

Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet

Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy

2 zakwaterowanie  1000,00 zł

Hankuk University of Foreign Studies

Universytet Hankuk, Korea

 4 bez opłat za naukę bez dofinansowania

Universidad Diego Portales

Uniwersytet im.Diego Portalesa, Chile *****

 2 bez opłat za naukę bez dofinansowania

Baltyckij Federalnyj Universitet im.Immanuila Kanta

Bałtycki Uniwersytet Federalny im.Immanuela Kanta

 1 zakwaterowanie  300,00zł

Tokyo Metropolitan University

 Tokyo, Japonia

 2  bez opłat za naukę  bez dofinanoswania

Yeungnam University

 Korea

 2  bez opłat za naukę  bez dofinansowania

Chongquing University

 Chiny

 5  bez opłat za naukę  bez dofinansowania

Gumilyov Eurasian National University

 Astana, Kazachstan

 10 zakwaterowanie, bez opłat za naukę  bez dofinansowania

Univcersidad Central *****

Bogota, Kolumbia

 5  bez opłat za naukę  bez dofinansowania

Universidad Catolica de Santa Maria Arequipa

Peru

 2  bez opłat za naukę  bez dofinansowania

 

 

 * pierwszeństwo mają studenci filologii serbskiej i chorwackiej;

** uczelnia wymaga certyfikatu TOEFL; wyjazd możliwy wyłącznie w semestrze letnim;

*** wyjazd do Zaporoża jest uzależniony od sytuacji politycznej na wschodniej Ukrainie ;

**** Tomski Uniwersytet Politechniczny oferuje także zajęcia z języka rosyjskiego, literatury  i kultury Rosji;

***** zajęcia wyłącznie w j.hiszpańskim, wymagany poziom znajomości języka min.B2.

UWAGA!

Studenci zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązani złożyć w BWM formularz wyjazdowy podpisany przez dyrektora instytutu/dyrektora ds. dydaktycznych oraz learning agreement.

 

ROZLICZENIE PO POWROCIE

1. w BWM:

żeby rozliczyć wyjazd w BWM należy złożyć - Learning Agreement (Changest to Learning Agreement jeśli dotyczy) z podpisami koordynatorów z obu uczelni, kopię transkryptu ocen i wypełnić ankietę on-line

 

2. na Wydziale/w Instytucie:

żeby oceny z przedmiotów zaliczonych podczas wyjazdu zostały przepisane, należy  złożyć w dziakanacie lub u koordynatora transkrypt ocen i podpisany learning agreement 

 

Kontakt Agata Nowak agata.nowak@uwr.edu.pl