Seventh International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities Contexts

We are pleased to inform you that the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, is organising the Seventh International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities Contexts, which is to be held on 1 December 2023 on the the Day of the Faculty of Philosophy. The aim of the Conference is to gather young scholars, doctoral students, from social sciences and humanities to exchange experience and ideas in order to promote and encourage intercultural and interdisciplinary dialogue.

Erasmus spotkania informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd w 2023-24

Wszystkich studentów zakwalifikowanych do odbycia mobilności w ramach programu Erasmus +, w roku akademickim 2023-24, zapraszamy do udziału w jednym ze spotkań informacyjnych. Uczestnictwo w którymś z nich jest OBOWIĄZKOWE!

Spotkania stacjonarne:


7 marca 2023 (wtorek), godz. 10:30 (j. polski)

7 marca 2023 (wtorek), godz. 13:00 (j. angielski)