Uniwersytet wstrzymuje wszelkie wyjazdy na terytoria Ukrainy

W związku z trwającą wojną na terytorium Ukrainy wstrzymujemy do odwołania wszelkie wyjazdy pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w celach służbowych, naukowych, szkoleniowych lub dydaktycznych na terytoria Ukrainy, Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej - Zarządzenie Nr 39/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2022 r