Pracownicy UWr

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą aktywną współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymui na całym świecie. Świadczą o tym liczby, około 1 500 wyjazdów rocznie na staże naukowe, konferencje, wykłady, kwerendy biblioteczne itd.

Uniwersytet nasz odwiedzają również goście zagraniczni i liczba ich w roku 2019 wynosiła ok 370 osób.

Jedną z podstawowych działalności Biura Współpracy Międzynarodowej jest wymiana naukowa w ramach umów uczelnianych i rządowych.

Szczegółowe informacje na temat umów rządowych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.