Aktualności

 • Szanowni Państwo,

  informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

 • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

   

  Overview

  The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Erasmus+ wyjazdy szkoleniowe

Celem wyjazdu szkoleniowego jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika podczas jego pobytu w uczelni bądź instytucji zagranicznej w jednym z krajów UE, EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Turcji i Macedonii (FYROM).

Oferta skierowana jest do pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.

Preferencyjnie będą traktowani kandydaci zatrudnieni na umowę o pracę i wyjeżdżający po raz pierwszy. Jednocześnie przy wyborze kandydatów powinien być wzięty pod uwagę zakres obowiązków kandydata i jego rola w procesie umiędzynarodowienia Uczelni.

Warunki uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowych:

 • zatwierdzenie wyjazdu kandydata przez przełożonego
 • zatrudnienie na Uniwersytecie Wrocławskim 
 • ustalenie programu szkolenia z instytucją przyjmującą, czyli tzw. Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement for Training)
 • znajomość języka obcego, w którym będzie odbywać się szkolenie, a w przypadku szkoleń odbywających się w języku polskim, znajomość języka kraju wyjazdu lub języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub egzaminem językowym NOWOŚĆ!!!
 • realizacja wyjazdu - do 30 września 2017
 • długość szkolenia - 2 do 5 dni roboczych  

Minimalna długość szkolenia to 2 dni. Pobyt dłuższy niż 5 dni jest możliwy, ale nie wiąże się z podniesieniem wysokości grantu. 

 Jak znaleźć instytucję zagraniczną? 

 • indywidualny kontakt poprzez stronę WWW z instytucją zagraniczną, wysłanie zapytania o możliwość przyjazdu
 • samodzielne ustalenie dogodnego dla obu stron terminu
 • możliwość skorzystania z gotowej oferty instytucji zagranicznej o planowanych szkoleniach zamieszczanej na stronie Biura 

 Uczestnik szkolenia samodzielnie przygotowuje: 

 • podróż do miejsca szkolenia (dowolny środek lokomocji, pewne ograniczenia dot. przejazdów samochodem prywatnym)
 • zakwaterowanie (np. akademik, pokoje gościnne, hotel)
 • ubezpieczenie (możliwość ubiegania się w NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) 

 Dofinansowanie wyjazdu (zróżnicowane ze względu na kraj wyjazdu):