Full-degree Coordinators

Master

Magdalena Zaremba-Czogalla

magdalena.zaremba-czogalla@uwr.edu.pl

Medical Biotechnology

Małgorzata Kolankowska

malgorzata.kolankowska@uwr.edu.pl

Journalism and Social Communication

Patrycja Rozbicka

patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl

Communication Management (advertising, public relations, branding)

Patrycja Rozbicka

patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl

Communication Management (advertising, public relations, branding)

Wojciech Tworek

eejs@uwr.edu.pl

Eastern European Jewish Studies (1,5 year)

Remigiusz Bąchor

remigiusz.bachor@chem.uni.wroc.pl

Chemistry: Advanced Synthesis in Chemistry

Urszula Bąk-Stęślicka

urszula.bak-steslicka@uwr.edu.pl

Astrophysics

Andrzej Frydryszak

andrzej.frydryszak@uwr.edu.pl

Theoretical Physics

Paweł Lorek

datascience@uwr.edu.pl

Data Science

Magdalena Zagalska-Neubauer

magdalena.zagalska-neubauer@uwr.edu.pl

Biology: Integrative Biodiversity

Małgorzata Wyrzykowska

malgorzata.wyrzykowska@uwr.edu.pl

Public History

Magdalena Duda-Seifert

magdalena.duda-seifert@uwr.edu.pl

Geography: Tourism and Hospitality

Anna Potysz

anna.potysz@uwr.edu.pl

Geology: Applied Geoscience

Jakub Bornio

jakub.bornio@uwr.edu.pl

European Studies: EU Politics

Ilona Błocian

ilona.blocian@uwr.edu.pl

Culture, Thought and Humanity (Master)

Anna Cichecka

anna.cichecka@uwr.edu.pl

Sociology: Intercultural Mediation

Łukasz Fijałkowski

lukasz.fijalkowski@uwr.edu.pl

International Relations - Global Studies (Master)

Michał Kuś

michal.kus2@uwr.edu.pl

Political Science

Urszula Lisowska

urszula.lisowska2@uwr.edu.pl

Global Communication

Małgorzata Guzek / Agata Młyńczyk

enrollment.wpae@uwr.edu.pl

LLM International & European Law

Małgorzata Guzek / Agata Młyńczyk

enrollment.wpae@uwr.edu.pl

Economy: Managerial Economics

Małgorzata Guzek / Agata Młyńczyk

enrollment.wpae@uwr.edu.pl

Administration in International Organizations