Exchange Coordinators

Biotechnology

Justyna Ciuraszkiewicz

justyna.ciuraszkiewicz@uwr.edu.pl
Medical Biotechnology

Justyna Ciuraszkiewicz

justyna.ciuraszkiewicz@uwr.edu.pl
Jewish Studies

Agnieszka August-Zarębska

agnieszka.august-zarebska@uwr.edu.pl
French Philology

Jadwiga Cook

jadwiga.cook@uwr.edu.pl

Aleksander Wiater

aleksander.wiater@uwr.edu.pl
Dutch Philology

Małgorzata Dowlaszewicz

malgorzata.dowlaszewicz@uwr.edu.pl
German Philology

Anna Gondek

anna.gondek@uwr.edu.pl
Czech Philology

Joanna Kula

joanna.kula@uwr.edu.pl

Lenka Ptak

lenka.ptak@uwr.edu.pl
Polish Philology

Dorota Michułka

dorota.michulka@uwr.edu.pl
Journalism and Social Communication

Patrycja Rozbicka

patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl
English Philology

Laura Suchostawska

laura.suchostawska@uwr.edu.pl
Italian Philology

Monika Szmulewska

monika.szmulewska@uwr.edu.pl
Classical Philology

Sławomir Torbus

slawomir.torbus@uwr.edu.pl
Library and Information Science

Agnieszka Łuszpak

agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl
Chemistry

Remigiusz Bąchor

remigiusz.bachor@chem.uni.wroc.pl
Physics

Andrzej Frydryszak

andrzej.frydryszak@uwr.edu.pl
Mathematics

Krzysztof Topolski

krzysztof.topolski@uwr.edu.pl
Computer Sciences

Andrzej Łukaszewski

andrzej.lukaszewski@ii.uni.wroc.pl
Biology

Agnieszka Perec-Matysiak

agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl
Environment Protection

Adriana Trojanowska-Olichwer

adriana.trojanowska-olichwer@uwr.edu.pl

Adriana Trojanowska-Olichwer

adriana.trojanowska-olichwer@uwr.edu.pl
Ethnology

Monika Baer

monika.baer@uwr.edu.pl
Pedagogy

Agnieszka Janik

agnieszka.janik@uwr.edu.pl

Rozalia Ligus

rozalia.ligus@uwr.edu.pl
History

Paweł Jaworski

pawel.jaworski@uwr.edu.pl

Jakub Tyszkiewicz

jakub.tyszkiewicz@uwr.edu.pl
Cultural Studies

Dawid Junke

dawid.junke@uwr.edu.pl
Musicology

Bożena Muszkalska

bozena.muszkalska@uwr.edu.pl
Psychology

Sylwester Orzechowski

sylwester.orzechowski@uwr.edu.pl
Archeology

Aleksandra Pankiewcz

aleksandra.pankiewicz@uwr.edu.pl
History of Art

Małgorzata Wyrzykowska

malgorzata.wyrzykowska@uwr.edu.pl
Geography

Filip Duszyński

filip.duszynski@uwr.edu.pl
Geology

Magdalena Matusiak-Małek

magdalena.matusiak-malek@uwr.edu.pl
Philosophy

Agnieszka Bandura

agnieszka.bandura@uwr.edu.pl
European Diplomacy

Jakub Bornio

jakub.bornio@uwr.edu.pl
International Relations

Anna Jagiełło-Szostak

anna.jagiello-szostak@uwr.edu.pl
Sociology

Katarzyna Kajdanek

katarzyna.kajdanek@uwr.edu.pl
Political Sciences

Tomasz Klin

tomasz.klin@uwr.edu.pl

Michał Kuś

michal.kus2@uwr.edu.pl
Management and administration

Bartłomiej Krzan

bartlomiej.krzan@uwr.edu.pl
Interdisciplinary European Studies

Dariusz Wojtaszyn

wojtaszyn@wbz.uni.wroc.pl