Nabór aplikacji: EUI Widening Europe Programme

Stypendium Fernand Braudel Senior Fellows zapewnia doświadczonym naukowcom o międzynarodowej renomie możliwość prowadzenia badań w Europejskim Instytucie Studiów (EUI).

Niniejszy specjalny nabór wniosków w ramach programu EUI na rzecz poszerzenia Europy jest wspierany przez Unię Europejską i państwa członkowskie EUI. Jego celem jest wzmocnienie umiędzynarodowienia, konkurencyjności i jakości badań naukowych w krajach objętych programem poszerzenia, a tym samym stworzenie bardziej spójnej europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego i badań naukowych.

Wnioski są przyjmowane wyłącznie w okresie od września do grudnia 2024 r. (rok akademicki 2024-2025). Minimalny czas trwania stypendium wynosi 1 miesiąc. Dział goszczący może zaproponować wybranym kandydatom inny lub krótszy niż wnioskowany okres, w zależności od dostępnych środków finansowych.

Stypendyści przebywający w EUI są zapraszani do udziału w działaniach departamentów (seminaria, warsztaty, kolokwia itp.) oraz zachęcani do nawiązywania kontaktów z badaczami o podobnych zainteresowaniach naukowych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.