Calls for Research-in-Residence Fellowships and Research Event Funding - University of Passau

Stypendia badawcze w ramach rezydencji i finansowanie wydarzeń badawczych.

Do programów przyjmowane są zgłoszenia zarówno od badaczy o międzynarodowej renomie, jak i młodych badaczy ze stopniem doktora, którzy prowadzą badania w dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, ekonomii, prawa, informatyki i matematyki.

W załączeniu znajdują się zaproszenia do składania wniosków o stypendia badawcze w rezydencjach i finansowanie wydarzeń naukowych, a także odpowiednie wytyczne dotyczące składania wniosków.

Ulotkę zawierającą ogólne informacje na temat Passau International Centre for Advanced Interdisciplinary Studies (PICAIS), które ogłasza konkursy, można pobrać tutaj.