Ernst Bloch Fellowship 2023

Ernst Bloch Fellowship jest skierowany do kandydatów posiadających co najmniej tytuł magistra, którzy chcą prowadzić działalność badawczą w Ernst-Bloch-Zentrum w Ludwigshafen am Rhein w Niemczech. Celem jest wspieranie projektów badawczych związanych z niemieckim filozofem Ernstem Blochem. Oprócz wsparcia finansowego oferowane jest mieszkanie w Künstlerhaus Edenkoben.
Więcej informacji o tym programie stypendialnym znajduje się w załącznikach.