Stypendia na krótkie pobyty naukowe w TU Dresden (DAAD)

Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TU Dresden) zaprasza do składania wniosków na krótkie studia i pobyty badawcze na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w  roku 2021.

Program „Partnerstwa Wschodnie” finansowany przez DAAD ma na celu zacieśnić współpracę pomiędzy TU Dresden a (młodymi) badaczami naszych partnerskich uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej.

O stypendium mogą ubiegać się: studenci, absolwenci, doktoranci, wykładowcy oraz naukowcy zajmujący się naukami humanistycznymi lub społecznymi.

W trakcie pobytu prace badawcze mogą być prowadzone w archiwach, bibliotekach uniwersyteckich oraz w uczelnianych instytutach.

Finansowanie będzie dostępne w postaci diet na utrzymanie.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2021 r.

W przypadku pobytów fizycznych, których nie można zrealizować zgodnie z planem, wspierane mogą być również pobyty wirtualne, np. za udział w konferencjach cyfrowych lub innych wydarzeniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w TU Dresden.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej TU Dresden