Stypendium semestralne Towarzystwa Copernicus e.V.

German and Russian in attachments below

 Studiuj w Niemczach! Spędź semestr na uniwersytecie w Hamburgu!

Czym jest stypendium semestralne Towarzystwa Copernicus e.V.? • Stypendium Copernicus daje Ci możliwość spędzenia semestru na jednym z niemieckich uniwersytetów w Hamburgu• Każdy stypendysta pod koniec semestru odbywa również 6-8 tygodniowa praktykę

Co pokrywa stypendium? • Koszty podroży, ubezpieczenia i opłaty za studia • Miesięczne kieszonkowe • Opieka mentorów, którzy zawsze są do Twojej dyspozycji

Czym jest Towarzystwo Copernicus e.V.? • Towarzystwo Copernicus powstał z inicjatywy studenckiej • Członkowie są sami studentami lub młodymi ludźmi, którzy ukończyli semestr zagranicą

Jakie zadania maja stypendyści Copernicus? • Zdanie trzech kursów na gościnnym uniwersytecie • Ukończenie samodzielnie znalezionej praktyki na końcu semestru • Aktywny udział w życiu Towarzystwa Copernicus • Wszyscy stypendyści spotykają się w połowie semestru na weekendowym seminarium • Każdy stypendysta bierze udział w dwóch wieczorach kulturowych i prezentuje przed innymi członkami swoja prezentacje na temat kraju ojczystego i kierunku studiów

Kto może ubiegać się o stypendium Copernicus? • Studenci prawa, ekonomii, nauk humanistycznych i ścisłych • Studenci studiów stacjonarnych, nie posiadający tytułu magistra • Osoby angażujące się społecznie • Osoby bardzo dobrze posługujące się językiem niemieckim (na poziomie B2/C1)• Studenci z dobrymi wynikami w nauce

Do kiedy można ubiegać się o stypendium? • Do 1 października na semestr letni • Do 1 marca na semestr zimowy• Aplikuj się przez formularz na naszej stronie internetowej

Gdzie znajdę dodatkowe informacje? • na naszej stronie: www.copernicus-stipendium.de

Information in Russian

Information in German