fbpx Erasmus+ Kraje Partnerskie | Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ Kraje Partnerskie

Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ubiegać się o 5-dniowe (5 dni roboczych)w CELACH DYDAKTYCZNYCH (STA).

Wyjazdy w ramach projektu 2019-1-PL01-KA107-064830 mogą być realizowane w następujących uczelniach partnerskich

  1. Albania

University of Vlora (filologia angielska)- 1 miejsce

  1. Bośnia i Hercegowina

University of Zenica (ekonomia)- 1 miejsce

  1. Czarnogóra

University of Montenegro (europeistyka)- 1 miejsce

  1. Rosja

Tomsk State University (filologia rosyjska) – 1 miejsce

  1. Izrael

Tel Aviv University (judaistyka)- 1 miejsce

Ben Gurion University of Negev (europeistyka)- 1 miejsce

  1. Republika Dominikany

Instituto Tecnologico De Sant Domingo (dziennikarstwo i komunikacja społeczna) – 1 miejsce

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin).

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest zgłoszenie chęci wyjazdu u koordynatora programu Erasmus + na Wydziale/ w Instytucie/ w Katedrze, a także złożenie aplikacji wyjazdowej w systemie BWM na stronie https://international-applications.uni.wroc.pl/ oraz uzupełnienie INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching.

Każdy uczestnik musi też przedłożyć kopię polisy ubezpieczeniowej obowiązującej w kraju wyjazdu.

Wsparcie indywidualne:

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+. Uczestnik mobilności otrzyma dofinansowanie w wysokości 180 EUR/dzień, dodatkowo zostanie wypłacone dofinansowanie na podróż obliczone według kalkulatora odległości  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.

Rozliczenie wyjazdu

Więcej informacji: Biuro Współpracy Międzynarodowej, Gmach Główny, pok. 109

Joanna Skotnicka (joanna.skotnicka@uwr.edu.pl)

tel. 71 375 27 03