Erasmus+ Kraje Partnerskie

Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ubiegać się o 5-dniowe (5 dni roboczych)w CELACH DYDAKTYCZNYCH (STA).

Wyjazdy w ramach projektu 2019-1-PL01-KA107-064830 mogą być realizowane w następujących uczelniach partnerskich

 1. Albania

University of Vlora (filologia angielska)

 1. Bośnia i Hercegowina

University of Zenica (ekonomia)

 1. Czarnogóra

University of Montenegro (europeistyka)

 1. Rosja

Tomsk State University (filologia rosyjska) 

 1. Izrael

Tel Aviv University (judaistyka)

Ben Gurion University of Negev (europeistyka)

 1. Republika Dominikany

Instituto Tecnologico De Santo Domingo (dziennikarstwo i komunikacja społeczna) 

 

W ramach projektu 2020-1-PL01-KA107-080490:

 

 1. Bośnia i Hercegowina

University of Tuzla (filologia serbska i chorwacka)

 1. Republika Dominikany

Instituto Tecnologico de Santo Domingo (dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ochrona środowiska)

 1. Gruzja

International Black Sea University (stosunki międzynarodowe)

Georgian Institute of Public Affair (politologia)

Batumi Shota Rustaveli State University (europeistyka)

 1. Izrael

Tel Aviv University (judaistyka)

The Hebrew University of Jerusalem (judaistyka)

Bar Ilan University (judaistyka)

Ben-Gurion University of Negev (europeistyka)

 1. Jordania

Applied Science Private University (stosunki międzynarodowe)

 1. Kosowo

University of Prishtina 'Hasan Prishtina' (germanistyka)

 1. Czarnogóra

University of Montenegro (filozofia, europeistyka)

 1. Federacja Rosyjska

Immanuel Kant Baltic Federal University (filologia rosyjska)

Moscow City University (filologia rosyjska)

Tomsk State University (biologia)

Dostoevsky Omsk State University (chemia)

 1. Ukraina

Chernivtsi National University of Yuriy Fedkovych (biologia)

Taras Shevchenko National University of Kyiv (stosunki międzynarodowe)

Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (ekonomia)

 1. Stany Zjednoczone

Illinois Wesleyan University (polonistyka)

 

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin).

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest zgłoszenie chęci wyjazdu u koordynatora programu Erasmus + na Wydziale/ w Instytucie/ w Katedrze, a także złożenie aplikacji wyjazdowej w systemie BWM na stronie https://international-applications.uni.wroc.pl/ oraz uzupełnienie INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching.

Każdy uczestnik musi też przedłożyć kopię polisy ubezpieczeniowej obowiązującej w kraju wyjazdu.

Wsparcie indywidualne:

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+. Uczestnik mobilności otrzyma dofinansowanie w wysokości 180 EUR/dzień, dodatkowo zostanie wypłacone dofinansowanie na podróż obliczone według kalkulatora odległości  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.

Rozliczenie wyjazdu

Więcej informacji: Biuro Współpracy Międzynarodowej, Gmach Główny, pok. 109

Joanna Skotnicka (joanna.skotnicka@uwr.edu.pl)

tel. 71 375 27 03