Aktualności

 • Erasmus + studia -  wyjazdy w semestrze letnim 2018/2019

  Dodatkowa rekrutacja do 31.10.2018.

  Szczegóły u koordynatora wydziałowego programu Eramus+.

 • Z powodu szkolenia pracowników w poniedziałek 15.10.2018 Biuro Współpracy Międzynarodowej p.36 (parter) będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy o kontakt z pracownikami BWM w p.320 (III piętro). Przepraszamy za niedogodności.

  Due to staff training on Monday, 15th October 2018 the International Office, room 36 (ground floor) will be closed. In urgent cases please contact International Office staff in room 320 (3rd floor). Sorry for all inconveniences.

Wyjazdy pracowników-procedura

UWAGA! 

Została wyłoniona firma na Usługę sprzedaży dla Uniwersytetu Wrocławskiego biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych na trasach międzynarodowych (szczegóły poniżej)

Dokumenty na wyjazd za granicę należy złożyć W Biurze Współpracy Międzynarodowej nie poźniej niż na 14 dni przed wyjazdem lub koniecznością wniesienia opłat.

W zależności od charakteru wyjazdu oraz źródła finansowania należy wypełnić:

Porozumienie dla doktorantów:

 1. w przypadku wyjazdu służbowego finansowanego z budżetu centralnego
 2. w przypadku wyjazdu służbowego finansowanego ze środków danego Wydziału

         w przypadku pobierania zaliczki pokwitowanie dewizowe

 • Potwerdzenie z Działu Płac informacji o pobieranym stypendium w przypadku wyjazdu doktaranta/studenta

Ważne! Proszę zwrócić uwagę na wymagane załączniki (informacja na wniosku)

Dodatkowo, każdy wyjeżdżający pobierający zaliczkę na koszty podróży i pobytu przed wyjazdem powinien dołączyć do wniosku pokwitowanie dewizowe z zaznaczeniem pkt.3.

W przypadku wyjazdu dłuższego niz 30 dni należy załączyć również decyzję o przyznanym urlopie.

*Do wniosku należy dołączyć do dokument od organizatora imprezy, określający dane bankowe do przelewu:

 • nazwę właściciela rachunku
 • IBAN (numer konta)
 • SWIFT/BIC
 • kwotę do zapłaty

W przypadku konieczności dokonania zapłaty KARTĄ wyjeżdżający indywidualnie dokonuje powyższej opłaty a następnie Biuro Współracy Międzynarodowej przelewa wyżej wymienioną kwotę na konto osobiste wyjeżdżającego.

PRZED ZŁOŻENIEM W BIURZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WNIOSKU O WYJAZD PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ O SPORZĄDZENIU KILKU KOPII WNIOSKU POTRZEBNYCH M.IN. DO ROZLICZENIA WYJAZDU PO POWROCIE (ZA WYJĄTKIEM WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU CENTRALNEGO).

ZALICZKA NA WYJAZD

Pracownik, który prawidłowo złożył w BWM wniosek na wyjazd służbowy może ubiegać się przed wyjazdem o wypłacenie zaliczki na pokrycie kosztów związanych z podróżą zagraniczną.

ZAKUP BILETÓW

Została wyłoniona firma na usługę sprzedaży dla Uniwersytetu Wrocławskiego biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych na trasach międzynarodowych.

Umowa została zawarta w dniu 27.04.2018r. na okres 2 lat.

Rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych związanych z zagraniczną podróżą służbową uprzejmie prosimy dokonywać za pośrednictwem firmy Top Podróże.

Biuro firmy Top Podróże jest do Państwa dyspozycji:

 • Poniedziałek - Piątek w godzinach: 09:00 - 18:00
 • Sobota w godzinach: 09:00 – 14:00.

Dane kontaktowe:

www.toptur.pl   

tel.: 91 4893 993, 91 4310 397, 512 586 088, oraz nr alarmowy dostępny poza godzinami pracy biura +48 512 586 086

e-mail: uniwroc.lot@toptur.pl

 

Informujemy , że zakupu biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych na trasach międzynarodowych możecie Państwo również dokonywać w biurze Transer, które współpracuje z biurem Top Podróże.

Osobą do obsługi pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego jest pani Kinga Jerzmańska

Biuro Transer

Pl. Solny 18/ 19   50-063 Wrocław

tel. 71 344 36 66, 71 372 39 33, 71 342 96 82

e-mail: uniwroc.lot@toptur.pl

 

Rezerwacji biletów należy dokonywać za pomocą formularza, który po dokładnym wypełnieniu i podpisaniu przez wyjeżdżającego oraz dysponenta śródków należy wydrukować, a następnie odesłać jako skan w załączniku na powyższy adres e-mail.  

PODRÓŻ SAMOCHODEM PRYWATNYM

Podróż służbowa samochodem prywatnym wymaga pisemnej zgody prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych oraz dodatkowych badań lekarskich przewidzianych dla kierowców. 

UBEZPIECZENIE

Przy wyjazdach zagranicznych obowiązuje indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia mogą być pokryte przez dysponenta środków tylko w przypadku wyjazdu służbowego do kraju, w którym ubezpieczenie jest konieczne w celu uzyskania wizy. 

Karta EKUZ 

ROZLICZENIE WYJAZDU

Po powrocie z wyjazdu zagranicznego, w ustawowym terminie 7 dni roboczych, dokonywane jest rozliczenie pobranych środków. W zależności od źródła finansowania wyjazdu rozliczenie odbywa się w instytucie macierzystym lub w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

Uwaga! Wypełnienia dokumentów jak i rozliczenia dokonuje wyjeżdżający OSOBIŚCIE!

PODSTAWĄ ROZLICZENIA SĄ ORYGINALNE RACHUNKI I FAKTURY ZA WSZYSTKIE PONIESIONE KOSZTY PODRÓŻY, NOCLEGÓW I OPŁAT KONFERENCYJNYCH.

Dokument do pobrania

Uwaga! Do rozliczenia kosztów podróży wymagana jest:

 • kopia wniosku o wyjazd
 • oryginalna faktura
 • bilet/karta pokładowa

KONTAKT

Barbara Wysztygiel: barbara.wysztygiel@uwr.edu.pl tel. 71 3752 248

Magadalena Nyczka-Stich: magdalena.nyczka-stich@uwr.edu.pl  tel. 71 3752 248 

 

SYSTEM ODYSEUSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do zgłaszania wyjazdów zagranicznych w Systemie Odyseusz.

 • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
 • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
 • a także - jeśli wyrażą Państwo taką wolę - może być wykorzystany do informowania o mozliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą