Aktualności

 • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

   

  Overview

  The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

 • In September 2017, Institute of International Studies at Charles University in Prague will start a new Joint Master Programme - European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme (EPS) open for EU and non-EU students interested in history, political science and international relations.

Wyjazdy pracowników-procedura

W Biurze Współpracy Międzynarodowej należy złożyć dokumenty na wyjazd za granicę nie poźniej niż 14 dni przed wyjazdem lub koniecznością wniesienia opłat.

W zależności od charakteru wyjazdu oraz źródła finansowania należy wypełnić:

Porozumienie dla doktorantów:

 1. w przypadku wyjazdu służbowego finansowanego z budżetu centralnego
 2. w przypadku wyjazdu służbowego finansowanego ze środków danego Wydziału

         w przypadku pobierania zaliczki pokwitowanie dewizowe

 • Potwerdzenie z Działu Płac informacji o pobieranym stypendium w przypadku wyjazdu doktaranta/studenta

 Ważne! Proszę zwrócić uwagę na wymagane załączniki (informacja na wniosku)

Dodatkowo, każdy wyjeżdżający pobierający zaliczkę na koszty podróży i pobytu przed wyjazdem powinien dołączyć do wniosku pokwitowanie dewizowe z zaznaczeniem pkt.3.

W przypadku wyjazdu dłuższego niz 30 dni należy załączyć również decyzję o przyznanym urlopie.

 

*Należy dołączyć do wniosku dokument od organizatora imprezy określający dane bankowe do przelewu:

 • nazwę właściciela rachunku
 • IBAN (numer konta)
 • SWIFT/BIC
 • kwotę do zapłaty

W przypadku konieczności dokonania zapłaty KARTĄ wyjeżdżający indywidualnie dokonuje powyższej opłaty a następnie Biuro Współracy Międzynarodowej przelewa wyżej wymienioną kwotę na konto osobiste wyjeżdżającego.

PRZED ZŁOŻENIEM W BIURZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WNIOSKU O WYJAZD PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ O SPORZĄDZENIU KILKU KOPII WNIOSKU POTRZEBNYCH M.IN. DO ROZLICZENIA WYJAZDU PO POWROCIE (ZA WYJĄTKIEM WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU CENTRALNEGO).

ZAKUP BILETOW

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.07.2017r. wygasła umowa na zakup biletów z biurem podróży WhyNotTravel Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, informujemy, że w wyniku postepowania nr BZP.2420.3.2016.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Zakup biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych na trasach zagranicznych dla pracowników oraz osób delegowanych przez Uniwersytet Wrocławski, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma WhyNotTravel. W związku z tym z dniem podpisania umowy, które nastąpi 19 lipca 2016 r. należy dokonywac zakupów biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych na trasach zagranicznych we wskazanej firmie, tj. WhyNotTravel.

 Poniżej dane kontaktowe do firmy:

WhyNotTravel Sp. z o.o.
ul. Kielnarowa 108 A

36-020 Tyczyn

 Wszelkie zapytania o podróż prosimy kierować do:

 tel. ogólny do biura 17 23 06 801,  faks 17 77 88 390, e-mail: info@whynottravel.pl

 Do dyspozycji jest także strona internetowa, na której można dokonać rezerwacji lotniczych, hotelowych, wynajmu aut http://www.whynottravel.pl/

 Informacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego dot. zakupu biletów

Proponowany formularz zamówienia biletów

 

PODRÓŻ SAMOCHODEM PRYWATNYM

Podróż służbowa samochodem prywatnym wymaga pisemnej zgody prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych oraz dodatkowych badań lekarskich przewidzianych dla kierowców. 

 

UBEZPIECZENIE

Przy wyjazdach zagranicznych obowiązuje indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia mogą być pokryte przez dysponenta środków tylko w przypadku wyjazdu służbowego do kraju, w którym ubezpieczenie jest konieczne w celu uzyskania wizy. 

Karta EKUZ 

 

ROZLICZENIE WYJAZDU

Po powrocie z wyjazdu zagranicznego, w ustawowym terminie 7 dni roboczych, dokonywane jest rozliczenie pobranych środków. W zależności od źródła finansowania wyjazdu rozliczenie odbywa się w instytucie macierzystym lub w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

Uwaga! Wypełnienia dokumentów jak i rozliczenia dokonuje wyjeżdżający OSOBIŚCIE!

PODSTAWĄ ROZLICZENIA SĄ ORYGINALNE RACHUNKI I FAKTURY ZA WSZYSTKIE PONIESIONE KOSZTY PODRÓŻY, NOCLEGÓW I OPŁAT KONFERENCYJNYCH.

Dokument do pobrania

 

Uwaga! Do rozliczenia kosztów podróży wymagana jest:

 • kopia wniosku o wyjazd
 • oryginalna faktura
 • bilet/karta pokładowa

 

KONTAKT

Barbara Wysztygiel: barbara.wysztygiel@uwr.edu.pl tel. 71 3752 248

Joanna Adamiak: joanna.adamiak@uwr.edu.pl tel. 71 3752 248

Magadalena Nyczka-Stich: magdalena.nyczka-stich@uwr.edu.pl  tel. 71 3752 248  - urlop 

 

SYSTEM ODYSEUSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do zgłaszania wyjazdów zagranicznych w Systemie Odyseusz.

 • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
 • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
 • a także - jeśli wyrażą Państwo taką wolę - może być wykorzystany do informowania o mozliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą