Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus, który został powołany decyzją Parlamentu Europejskiego 5 grudnia 2003 ma na celu między innymi promowanie wysokiej jakości programów studiów magisterskich stanowiących atrakcyjną ofertę zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami, szczególnie dla tzw. krajów trzecich.

Uniwersytet Wrocławski, jako partner uczestniczy w trzech Programach Europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Master Programmes) prowadzonych w języku angielskim.

Listę wszystkich projektów w ramach programu Erasmus Mundus można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Erasmus Mundus Master Programmes

Erasmus Mundus Master Programmes skierowany jest do uczelni europejskich i poza europejskich, które decydują się na prowadzenie wspólnych studiów magisterskich w ramach utworzonego konsorcjum. O udział w tego typu studiach magisterskich mogą ubiegac się studenci ostatniego roku studiów licencjackich i absolwenci.

Każde konsorcjum dysyponuje pewnym budżetem przeznaczonym na stypednia dla kandydatów z krajów europejskich oraz krajów tzw. trzecich.

Więcej informacji na temat wspólnych studiów magisterskich:

http://erasmusmundus.org.pl/

European Master Global Studies

(EMGS) - European Master Global Studies

W skład Konsorcjum oferującego te studia wchodzą następujące uniwersytety:

 •  University of Leipzig - koordynator Programu
 •  Uniwersytet Wrocławski - ze strony UWr studia prowadzi Wydział Nauk Społecznych
 •  London School of Economics and Political Science
 •  University of Vienna
 •  Roskilde University
 •  Dalhousie University
 •  Macquarie University
 •  University of California at Santa Barbara
 •  University of Stellenbosch
 •  Fudan University
 •  Jawaharlal Nehru University

Program rozpoczął się w roku akademickim 2005.

Więcej informacji:

http://www.wbz.uni.wroc.pl/mundus
http://www.uni-leipzig.de/zhs/emgs

 

Mitra -  (Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits)

W ramach Uniwersytetu Wrocławskiego partnerem realizującym  wspólne międzynarodowe studia magisterskie jest Instytut Socjologii.

Pozostali partnerzy w programie to:

 • Université de Lille (Francja)- koordynator Programu
 • Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
 • University College Cork (Irlandia)
 • Uniwersytet « Babes-Bolyai » (Rumunia)
 • Uniwersytet Cheikh Anta Diop w Dakarze (Sénégal)
 • Universidad Nacional Autónoma de México (Meksyk)
 • Université Fédérale de Rio de Janeiro (Brazylia)

Więcej informacji:

 http://www.socjologia.uni.wroc.pl/?alias=news&newsID=2907

 

Children’s Literature, Media & Culture European Master Global Studies (CLMC)

W skład Konsorcjum oferującego te studia wchodzą następujące uniwersytety:

 • University of Glasgow - koordynator Programu
 • Uniwersytet Wrocławski - ze strony UWr studia prowadzi Instytut Filologii Angielskiej
 • Tilburg University
 • Aarhus University
 • The Autonomous University of Barcelona
 • University of British Columbia

Program rozpoczął się w roku akademickim 2018/2019.

Więcej informacji: https://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/clmc/

Bliższych informacji udziela dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak

Email: justyna.deszcz-tryhubczak@uwr.edu.pl