Rekrutacja na wyjazdy w 2022/2023 (studia)

Prezentacja na temat rekrutacji 2022/2023

prezentacja erasmus 2022/20023

Zobacz relacje stypendystek (filmiki / reportaże).

Rekrutacja na praktyki oraz wyjazdy krótkoterminowe:

Rekrutacja ma charakter ciągły, co oznacza, że w dowolnym momencie można przejść kwalifikację.

Prowadzona jest przez koordynatora na wydziale (w indywidualnie uzgodnionym terminie).

Rekrutacja na długoterminowe wyjazdy na studia:

Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatorów programu Erasmus na wydziałach. Główna rekrutacja odbywa się raz w roku (grudzień-marzec). Wówczas przyznawane są miejsca zarówno na semestr zimowy, jak i letni kolejnego roku akademickiego. UWAGA! Koordynatorzy mają prawo zgłaszania pojedynczych kandydatów (w miarę wolnych miejsc) także po zakończeniu głównej rekrutacji, przez cały rok.

ETAP I Sprawdzenie językowe

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przeprowadza rozmowy kwalifikujące z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski) na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Harmonogram rozmów, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na stronie SPNJO

Z rozmowy kwalifikującej zwolnienieni są studenci filologii obcych oraz kierunków prowadzonych w języku angielskim, jeżeli język, który/w którym studiują będzie językiem zajęć na uczelni zagranicznej. 

Studenci, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty językowe lub ukończyli lektorat językowy na poziomie B2 II  mogą zostać zwolnieni z rozmowy kwalifikującej pod warunkiem dopełnienia formalności opisanych na stronie SPJNO.

UWAGA! Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przeprowadza rozmowy kwalifikujące z języków obcych, natomiast w innych kwestiach (m.in. informacje dotyczące możliwości wyboru kraju, wyboru języka) proszę się kontaktować z koordynatorami wydziałowymi. 

II ETAP Rekrutacja kandydatów na poszczególnych Wydziałach  więcej

Zakończenie rekrutacji  - 4 marca 2022 r.

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim 2022/2023