fbpx Wsparcie językowe online | Biuro Współpracy Międzynarodowej

Wsparcie językowe online

Studenci wyjeżdżający na stypendium będą zobowiązani do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej: przed rozpoczęciem i na koniec mobilności. Test dotyczy języka wykładowego lub języka, w którym będzie się odbywać mobilność.  Link do testu w systemie Online Linguistic Support zostanie przysłany do uczestnika na adres e-mail. Testami objęte są obecnie następujące języki:

 • angielski
 • czeski
 • duński
 • grecki
 • portugalski
 • niemiecki
 • francuski
 • szwedzki
 • włoski
 • hiszpański
 • niderlandzki

Wypełnienie testów jest warunkiem pełnego rozliczenia studenta z wyjazdu.

Kursy językowe on-line

Uczestnik wymiany będzie mógł uzyskać licencję na profesjonalny kurs językowy w systemie: Online Linguistic Support. Kurs językowy on-line obejmuje następujące elementy:

 • language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course)
 • tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
 • forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);
 • news;
 • level test:  test na zakończenie kursu on-line.

Licencje będą przyznawane przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus +.