fbpx STER - Warsztaty komunikacji międzykulturowej w kontekście badań prowadzonych w środowisku międzynarodowym | Biuro Współpracy Międzynarodowej

STER - Warsztaty komunikacji międzykulturowej w kontekście badań prowadzonych w środowisku międzynarodowym

Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

W ramach finansowanego przez NAWA programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich realizujemy jedno z działań, które jest częścią projektu Biura Współpracy Międzynarodowej IQ Project: Internationalisation as a Quality of the New Doctoral School.

Zapraszamy do zgłaszania się chętnych do wzięcia udziału w warsztatach komunikacji międzykulturowej w kontekście badań prowadzonych w środowisku międzynarodowym. Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów Szkoły Doktorskiej, którym mają pomóc sprawniej funkcjonować w środowisku akademickim, sprzyjając otwartości i przekładając się na internacjonalizację badań naukowych jak i samego Uniwersytetu. W tym roku odbędzie się pierwsza z trzech zaplanowanych edycji warsztatów.

Dwudniowe warsztaty zaplanowano w terminie 15-16 grudnia 2021, odbędą się we Wrocławiu w sali Oratorium Marianum. Łączny czas trwania warsztatów to 15 godzin, uczestnikom zapewniamy posiłki. Godziny realizacji zajęć: 15.12: 9:00 – 16:00, 16.12: 9:00 – 15:00. PIerwsza edycja warsztatów zostanie przeprowadzona w język polskim

Dostępnych jest 15 miejsc, o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszeń proszę dokonywać za pomocą formularza:

https://forms.gle/9cGGrUqEc1gwUfDNA