fbpx PROM - dodatkowa rekrutacja do 30.11.2021 - wyjazdy doktorantów | Biuro Współpracy Międzynarodowej

PROM - dodatkowa rekrutacja do 30.11.2021 - wyjazdy doktorantów

CIĄG_LOGOTYPÓW_POWER

Ze względu na rezygnacje części uczestników z udziału w programie PROM, obecnie dysponujemy 9 mobilnościami dla doktorantów wyjeżdżających. Zgłoszenia wg poniższych wytycznych należy składać do 30 listopada 2021.

W związku  z zawieszeniem realizacji projektu w okresie od marca do lipca 2020, projekt został wydłużony do 31 marca 2022.

 

REKRUTACJA: Doktoranci (w naborze dodatkowym 9 miejsc):

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w programie do składania w BWM następujących dokumentów:

a) list motywacyjny zawierający planowany termin wyjazdu oraz opis spodziewanych efektów uczestnictwa w programie,

b) program wyjazdu zatwierdzony przez promotora,

c) potwierdzenie średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego – minimum 4.0,

d) potwierdzenie znajomości języka, w którym będzie realizowany program na poziomie minimum B2,

e) dwa listy polecające w języku polskim,

f) wstępne potwierdzenie gotowości przyjęcia przez instytucję zagraniczną (wystarczy korespondencja e-mailowa) lub rejestracji udziału w konferencji/szkole letniej/kursach/ warsztatach etc.

 

Osoba kontaktowa:

Szczepan Falecki

e-mail: szczepan.falecki@uwr.edu.pl

telefon: 71 375 22 11