Stypendia Rządu Republiki Chorwackiej

 

Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwackiej oraz Agencja ds. Mobilności i Programów UE oferują stypendia na studia lub badania zagranicznym studentom i nauczycielom akademickim, którzy zamierzają zdobyć doświadczenie w chorwackich szkołach wyższych lub instytucjach badawczych.

RODZAJE STYPENDIÓW:

A1 dla studentów języka chorwackiego (4-5 miesięcy)

Stypendia typu A1 są przeznaczone dla studentów (studiów licencjackich lub magisterskich), którzy chcieliby spędzić jeden semestr na naukę języka chorwackiego oraz doskonalenie swoich umiejętności językowych na: Uniwersytecie w Zagrzebiu (Croaticum) lub na Uniwersytecie w Rijece (Rijeka School of Slavic Studies).

 

A2 semestr/studia częściowe (3-10 miesięcy)

Stypendium typu A2 jest oferowane studentom, którzy chcieliby spędzić część (jeden lub dwa semestry) studiów licencjackich lub magisterskich na chorwackiej uczelni.

C2 Częściowe studia podyplomowe (doktoranckie) lub badania dla doktorantów (1-12 miesięcy)

Stypendium typu C2 jest skierowane do doktorantów, którzy chcieliby spędzić część studiów doktoranckich lub prowadzić badania do pracy doktorskiej na chorwackiej uczelni.

E Krótka wizyta naukowa (3-29 dni)

Stypendia typu E są oferowane kandydatom, którzy chcieliby przeprowadzić krótkoterminowe badania w jednej z akredytowanych instytucji badawczych w Chorwacji. 

F Letni kurs / seminarium z języka i literatury chorwackiej (1 tydzień)

Stypendium typu F jest przyznawane na Seminarium Zagranicznych Studentów Slawistyki organizowane przez Zagreb School of Slavic Studies w Dubrowniku.

Termin składania aplikacji 14.05.2021

Więcej informacji na stronie ministerstwa

Call for Applications