Aktualności

  • W związku z rozpoczynającymi się pracami remontowymi w okresie wakacyjnym, pracownicy BWM z pok. 109 przeprowadzają się tymczasowo do pokoju 320, (3 piętro, Instytut Geograficzny).

    Biuro będzie nieczynne w dniach 5-6 lipca i wznowi swoją działalność od 9 lipca w nowej lokalizacji (p. 320)

    Wszelkie pilne sprawy w okresie zamknięcia biura, prosimy kierować do pokoju 36 (parter).

    Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

  • Informujemy, że lipcu BWM pracuje w godzinach 9:00-13:00, w środy biuro jest nieczynne.

     

Uczelnie partnerskie

Uniwersytet Wrocławski od wielu lat prowadzi intensywną współpracę z szeregiem uczelni partnerskich w ramach umów bilateralnych zawieranych zarówno na szczeblu instytutowym/wydziałowym jak i centralnym Współpraca ta obejmuje  wspólne projekty badawcze oraz możliwość wyjazdów na uczelnie partnerskie w celach naukowych dla pracowników, studentów i doktorantów UWr.

Obok umów ogólnouniwersyteckich o współpracy zawierane są umowy bilateralne w ramach pr. Erasmus+.Porozumienia te podpisywane są na szczeblu wydziałowym i instytutowym i dotyczą one wymiany studentów, doktorantów na studia i na staże zawodowe a także wyjazdów dydaktycznych kadry nauczycielskiej i szkoleniowych pracowników administracji.