Aktualności


  • Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych do ubiegania się o stypendium Fulbright Slavic Award (FSA) na rok akademicki 2018-2019.  FSA umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch amerykańskich uniwersytetów współpracujących z  Komisją.

  • Erasmus + studia -  wyjazdy w semestrze letnim 2017/2018
    Dodatkowa rekrutacja do 31.10.2107.
    Szczegóły u koordynatora wydziałowego programu Eramus+.

Uczelnie partnerskie

Uniwersytet Wrocławski od wielu lat prowadzi intensywną współpracę z szeregiem uczelni partnerskich w ramach umów bilateralnych zawieranych zarówno na szczeblu instytutowym/wydziałowym jak i centralnym Współpraca ta obejmuje  wspólne projekty badawcze oraz możliwość wyjazdów na uczelnie partnerskie w celach naukowych dla pracowników, studentów i doktorantów UWr.

Obok umów ogólnouniwersyteckich o współpracy zawierane są umowy bilateralne w ramach pr. Erasmus+.Porozumienia te podpisywane są na szczeblu wydziałowym i instytutowym i dotyczą one wymiany studentów, doktorantów na studia i na staże zawodowe a także wyjazdów dydaktycznych kadry nauczycielskiej i szkoleniowych pracowników administracji.