Aktualności

  • Szanowni Państwo,

    informujemy, że część Biura Współpracy Międzynarodowej - pokój 120 został przeniesiony do pokoju 36 na parterze.  

  • We are pleased to announce the Seminar "Building a civil society in Europe", which will be held at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland, from 20 to 23 September 2017. The Seminar is jointly hosted by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and Konrad Adenauer Foundation.

     

    Overview

    The Seminar “Building a civil society in Europe” is organised by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław and the Konrad Adenauer Foundation. The objective of the course is to provide participants with a general outline of the civil society institutions introduced in Europe. The lectures will be held in English.

Uczelnie partnerskie

Uniwersytet Wrocławski od wielu lat prowadzi intensywną współpracę z szeregiem uczelni partnerskich w ramach umów bilateralnych zawieranych zarówno na szczeblu instytutowym/wydziałowym jak i centralnym Współpraca ta obejmuje  wspólne projekty badawcze oraz możliwość wyjazdów na uczelnie partnerskie w celach naukowych dla pracowników, studentów i doktorantów UWr.

Obok umów ogólnouniwersyteckich o współpracy zawierane są umowy bilateralne w ramach pr. Erasmus+.Porozumienia te podpisywane są na szczeblu wydziałowym i instytutowym i dotyczą one wymiany studentów, doktorantów na studia i na staże zawodowe a także wyjazdów dydaktycznych kadry nauczycielskiej i szkoleniowych pracowników administracji.