Aktualności

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską.

W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w ramach czterech działań:

  • Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
  • Wizyty Przygotowawcze
  • Współpraca Instytucjonalna
  • Rozwój Polskich Uczelni

Uniwersytet Wrocławski uzyskał dofinansowanie na realizację działania: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w roku akademickim 2013/2014.

Numer Projektu: FSS/2013/MOB/W/0038

Projekt pozwoli sfinansować wyjazdy studentów oraz pracowników uczelni na poniższe Uczelnie Partnerskie:

  • University of Akureyri,
  • University of Iceland  
  • Volda University College
  • University of Stavanger
  • University of Oslo
  • Norwegian University of Technology

Wyjazdy będą realizowane na zasadach programu LLP-Erasmus.

Rekrutacja i zazady wyjazdów w ramach programu Erasmus

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy