Aktualności

Kapitał Mobilności

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie).Kapitał mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach pr. Erasmus) jest obliczany osobno na dany poziom studiów.

Przy obliczaniu kapitału mobilności należy zsumować  miesiące wszystkich zrealizowanych wyjazdów (zarówno na studia, jak i na praktyki) na danym poziomie studiów, liczone są również wyjazdy z poprzednich edycji programu Erasmus (Socrates-Erasmus, LLP-Erasmus,).

Kapitał mobilności na jeden poziom studiów 12 miesięcy.

W przypadku studiów jednolitych magisterskich kapitał mobilności nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Grant Erasmusa przyznawany na UWr a kapitał mobilności.

Każdy student UWr może otrzymać na danym poziomie studiów finansowanie na:

  • semestralne studia na uczelni partnerskiej z grantem finansowym na czas trwania semestru/trymestru od 3 do 5 miesięcy
  • praktyki w czasie trwania studiów lub absolwenckie (na okres od 2  do 5 miesiący w sumie!)
  • Przy studiach jednolitych magisterskich liczba możliwych wyjazdów jest podwojona. Nie ma możliwości kumulowania miesięcy z możliwym finansowaniem np. w miejsce dwóch osobnych wyjazdów realizacja jednego rocznego (ze stypendium).

UWAGA!

Nie ma możliwości przenoszenia finansowania, np. wyjazd na 10 miesięcy na studia ze stypendium przy rezygnacji z wyjazdu na praktyki, lub odwrotnie.